48. RJEŠENJE o razrješenju privremenog Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 64. stav (6) Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13) i člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 312. sjednici, održanoj 21.04.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O RAZRJEŠENJU PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Razrješava se privremeni Upravni odbor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u slijedećem sastavu:

1. Goran Čerkez, predsjednik,

2. Mirza Terzo, član,

3. Lejla Lizde, član,

4. Aida Ramić Čatak, član,

5. Slađana Šarac, član.

II.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 573/2022
21. aprila 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.