За три аеродрома укупно 6.000.000 КМ

 • 28.07.2022.
 • На приједлог Федералног министарства промета и комуникација, Влада ФБиХ донијела је три одлуке о усвајању програма утрошка средстава капиталног трансфера утврђеног Буџетом ФБиХ за 2022. годину за унапређење авиопромета Федерације БиХ, у укупном износу од 6.000.000 КМ.

  Тако је Међународном аеродрому Тузла одобрен износ од 2.000.000 КМ. Ова средства ће бити утрошена за проширење паркинга за путничка возила на овом аеродрому, са приступном прометницом, улазно-излазним рампама и новим системом наплате, те доградњу и надоградња излазног гатеа са опремањем изграђеног простора.

  За набавку спасилачко-ватрогасног возила је износ од 2.000.000 КМ одобрен и ЈП Међународни аеродром Сарајево.

  Такођер, 2.000.000  КМ одобрено је и ЈП Аеродром Мостар. Средства су намијењена инсталацији система свјетлосних показивача нагиба прилаза, набавци и уградњи УПС-а и омогућавању беспрекидног напајања система расвјете маневарских површина, надоградњи и санацији периметарске ограде, санацији хоризонталне сигнализације на маневарским површинама, набавци новог софтwара за прихват и отпрему авиона, путника и пртљаге, изради пројектне документације, набавци новог рендгена, реконструкцији спасилачког ватрогасног објекта, набавци самоходних степеница за укрцај и искрцај путника, те уређење терминалне зграде.

  Федерално министарство промета и комуникација задужено је да врши континуиран надзор над утрошком ових средстава и да са аеродромима потпише уговор о начину преноса средстава, проведби поступка јавне набавке и кварталном извјештавању о утрошеним средствима.

  Након утрошка средстава, а најкасније до 28.2.2023. године, аеродроми су дужни сачинити укупне извјештаје о утрошеним средствима трансфера и доставити их Федералном министарству заједно са одлукама надзорних одбора о његовом усвајању.