За изградњу брзе цесте Прача - Горажде 13 милиона КМ

 • 22.09.2022.
 • За изградњу брзе цесте Прача - Горажде 13 милиона КМ

  Влада Федерације БиХ је на приједлог Федералног министарства промета и комуникација данас усвојила Програм утрошка другог дијела средстава „Капитални трансфери јавним предузећима - Трансфер за изградњу аутоцеста и брзих цеста" у износу од 13.000.000 КМ утврђених Буџетом Федерације БиХ за 2022. годину овом министарству.

  Одлуком је утврђено да ће се путем овог Програма финансирати изградња брзе цесте Прача - Горажде у износу од 13.000.000 КМ. Имплементатор је ЈП Аутоцесте ФБиХ д.о.о. Мостар.

  Средства су намјењена за експропријацију, изградњу, надзор и техничку консултацију. Преносит ће се у траншама имплементатора одобреног пројекта, а након што Федералном министарству промета и комуникација буде доставио доказе о изведеним радовима или услугама.

  Имплементатор пројекта је обавезан о реализацији пројекта квартално извјештавати Федерално министарство промета и комуникација, а које ће квартално извјештавати Федерално министарство финансија.

  Одлуком је, такођер, утврђено да ће бити потписан Уговор између Федералног министарства промета и комуникација и имплементатора одобреног пројекта којим ће се детаљније утврдити међусобна права и обавезе.

  За провођење ове одлуке задужени су Федерално министарство промета и комуникација, Федерално министарство финансија и ЈП Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар, свако у оквиру своје надлежности.