Влада одлучна да у што скоријем периоду осигура функционално тржиште огрјевног дрвета и пелета уз максимално друштвено одговорно и социјално осјетљиво формирање цијена

 • 23.06.2022.
 • Влада одлучна да у што скоријем периоду осигура функционално тржиште огрјевног дрвета и пелета уз максимално друштвено одговорно и социјално осјетљиво формирање цијена

  Влада ФБиХ је данас усвојила информацију Федералног министарства трговине о потреби анализе цијена произвођача и трговаца огрјевним дрветом и пелетом у Федерацији БиХ, те донијела закључке.

  Федерална влада је задужила Федералну управу за инспекцијске послове да, у року од 10 дана, достави Федералном министарству трговине извјештај о извршеном увиду у стање залиха и калкулације цијена произвођача и трговаца облог огрјевног дрвета (КМ/м3), испиланог огрјевног дрвета (КМ/м3), исцијепаног огрјевног дрвета (КМ/м3), пелета (КМ/тони) и брикета (КМ/тони).

  Задужено је Федерално министарство трговине да о овом извјештају инспекције информира Владу ФБиХ.

  Циљ ових активности ресорног федералног министарства и Владе ФБиХ је да у предстојећој сезони гријања становништву буде осигурано уредно снабдијевање огрјевом уз економски прихватљиве цијене, али и економски одрживо пословање произвођача уз максималну социјалну осјетљивост и друштвену одговорност примјерену економској реалности у БиХ у околностима континуирано растуће глобалне инфлације.

  О налазима и извјештају Федералне управе за инспекцијске послове, Федерално министарство трговине ће извијестити Владу ФБиХ, те предложити адекватно даље поступање с циљем осигурања снабдјевености и економски прихватљиве цијене ових производа неопходних за заштиту животног стандарда становништва.

  У контексту цијена, важно је истаћи да један од најважнијих сегмената на тржишту огрјева и пелета представљају и јавне набавке државних институција, као што су школе, болнице или друге институције, те да се због настале проблематике на енергетском тржишту за иста средства у овој години могу набавити дупло мање количине. Такођер, пелет је један од енергентски најучинковитијих и еколошки најприхватљивијих врста огрјева и најмање онечишћује околиш.

  У складу са иницијативом Владе ФБиХ од 30.5.2022. године за доношење Одлуке о привременој забрани извоза из БиХ огрјевног дрвета и пелета до 31.12.2022 године, Вијеће министара БиХ је 16.6.2022. године донијело Одлуку о привременој забрани извоза одређених шумских дрвних сортимената, огрјевног дрвета и производа од дрвета. Ова одлука ступила је на снагу осмог дана од доношења и примјењује се 90 дана од ступања на снагу.

  Према донесеној одлуци привремена забрана извоза уводи се за производе тарифних ознака које су садржане у Листи производа, а међу којима су и сви тарифни бројеви производа који се односе на компоненте огрјевног дрвета и пелета.

  Након извршеног увида у стање залиха и калкулације цијена, као и достављеног извјештаја федералне инспекције, Влада ће размотрити и могућности за подузимање додатних рестриктивних мјера.