Утврђен приједлог закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњим пословима ФБиХ

 • 03.11.2022.
 • Утврђен приједлог закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњим пословима ФБиХ

  На приједлог Федералног министарства унутрашњих послова Федерална влада је данас утврдила Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњима пословима Федерације БиХ, те га у скраћеном поступку упутила у парламентарну процедуру.

  Федерално министарство у образложењу је истакло да Законом о унутрашњим пословима Федерације БиХ није обухваћено питање стручног оспособљавања и усавршавања полицијских службеника и других лица, у погледу друге врсте послова који су непосредно у вези са извршењем послова полиције и заштите људи и имовине, а који су по својој природи специфични и захтијевају примјену и придржавање посебних стандарда, те другу врсту методолошког приступа за вријеме стручног усавршавања. Стога је неопходно утврдити правни основ на основу којег ће се изводити та обука. 

  Како је наведено, ради се о стицању звања инструктора руковања оружјем, који ће пружати стручну подршку за правилно и законито руковање оружјем кантоналним органима унутрашњих послова, те другим управним и стручним установама који у своме раду користе ватрено оружје. У Федерацији БиХ једино је Полицијска академија овлаштена за извођење стручне обуке лица за руковање оружјем и испуњава све техничке и друге услове неопходне за пружање те услуге.

  Федерално министарство унутрашњих послова запримило је низ захтјева кантоналних министарства унутрашњих послова и других управних и стручних установа за оспособљавање стручних лица у погледу руковања ватреним оружјем за њихове потребе. Да би Федерално министарство могло поступити по овим захтјевима, потребно је утврдити пропис по којем би се изводила стручна обука.

  Такођер наведено је у образложењу да је с циљем квалитетније организације полицијске и других обука на Полицијској академији, потребно донијети пропис којим ће се уредити питања унутрашњег реда, кодекс пословног понашања, обука из наоружања, оцјењивање полазника, правила поступања и понашања полазника за вријеме школовања, те поступак евалуације наставног особља, изглед униформи и радне одјеће и обуће за полазнике и запосленике Министарства који обављају послове у објектима Полицијске академије, као и процедуре у вези с пословима полиције и полицијску обуку.

  Предложеним допунама Закона о унутрашњим пословима ФБиХ организује се правилно, потпуно провођење полицијске и друге обуке на Полицијској академији, што се односи на прецизирање уговора којим се регулишу права и обавезе полицијског органа који шаље кадете на школовање и стручно усавршавање на Полицијској академији.

  Будући да се ради о утврђивању правних основа за доношење подзаконских аката којим се ближе уређују питања која већ обавља Федерално министарство унутрашњих послова, а притом имајући у виду кадровску дефицитарност на подручју кантоналних министарстава унутрашњих послова у вези с руковањем оружјем, Министарство је предложило доношење овог закона о измјенама и допунама по скраћеном поступку.