Усвојена иницијатива за доношење Закона о заштити жртава ратне тортуре ФБиХ

  • 01.09.2022.
  • Усвојена иницијатива за доношење Закона о заштити жртава ратне тортуре ФБиХ

    Влада Федерације БиХ је, на данашњој сједници у Сарајеву, усвојила информацију Федералног министарства правде о иницијативи за доношење Закона о заштити жртава ратне тортуре ФБиХ.

    Ово министарство Влада је задужила да, у року од 15 дана, упозна све кантоне о иницијативи и затражи њихово очитовање, те их позове да у року од 15 дана од пријема акта Федералног министарства делегирају своје представнике у интерресорну радну групу.

    У року од 15 дана од добијања информације о представницима свих кантона, бит ће формирана интерресорна радна група сачињена од представника федералних министарстава правде, рада и социјалне политике, здравства и финансија, те представника Савеза логораша у БиХ и свих кантона у Федерацији БиХ.

    Задатак овог радног тијела је да, у року од 90 дана од формирања, сачини Нацрт закона о заштити жртава ратне тортуре Федерације БиХ и достави га Влади Федерације БиХ на надлежно поступање.