Usvojena inicijativa za donošenje Zakona o zaštiti žrtava ratne torture FBiH

  • 01.09.2022.
  • Usvojena inicijativa za donošenje Zakona o zaštiti žrtava ratne torture FBiH

    Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju Federalnog ministarstva pravde o inicijativi za donošenje Zakona o zaštiti žrtava ratne torture FBiH.

    Ovo ministarstvo Vlada je zadužila da, u roku od 15 dana, upozna sve kantone o inicijativi i zatraži njihovo očitovanje, te ih pozove da u roku od 15 dana od prijema akta Federalnog ministarstva delegiraju svoje predstavnike u interresornu radnu grupu.

    U roku od 15 dana od dobijanja informacije o predstavnicima svih kantona, bit će formirana interresorna radna grupa sačinjena od predstavnika federalnih ministarstava pravde, rada i socijalne politike, zdravstva i finansija, te predstavnika Saveza logoraša u BiH i svih kantona u Federaciji BiH.

    Zadatak ovog radnog tijela je da, u roku od 90 dana od formiranja, sačini Nacrt zakona o zaštiti žrtava ratne torture Federacije BiH i dostavi ga Vladi Federacije BiH na nadležno postupanje.