Усвојен Нацрт стратегије развоја туризма ФБиХ 2022-2027

 • 04.08.2022.
 • Влада ФБиХ је, на приједлог Федералног министарства околиша и туризма (ФМОИТ), усвојила Нацрт стратегије развоја туризма Федерације БиХ 2022-2027

  Процес израде Стратегије водио је ФМОИТ, а главни партнер током израде био је УСАИД Туризам (пројекат Одрживи развој туризма у БиХ), што је озваничено потписивањем Меморандума о разумијевању у јулу 2021. године.

  Како је образложено, туризам је као привредна дјелатност препознат и означен приоритетним у стратешким циљевима и мјерама развоја Федерације БиХ и заузима значајно мјесто.

  Стратегија подразумијева имплементацију кроз трогодишње и годишње планове рада, Документ оквирног буџета и буџет, као и Програм јавних инвестиција. У том смислу, сваки стратешки документ, па и Стратегија развоја туризма, мора бити усклађен са цјелокупним системом планирања.

  Стратегијом је дефинирани циљ убрзаног раста и развоја сектора туризма и подразумијева двије компоненте. Прва је раст који говори о обиму и величини туристичког сектора, док друга говори о развоју и подразумијева квалитативно унапрјеђење сектора туризма.  

  Приоритети су јасно дефинирани и то су развоји туристичких производа, дестинацијског маркетинга и људских ресурса, те унапређење потицајног окружења за развој одрживог туризма.

  Интенција Стратегије је да допринесе интегрирању туризма БиХ, те повезивању са сусједним регијама - дестинацијама изван граница БиХ, посебно у контексту процеса придруживања Еуропској унији. Постојеће компаративне предности потребно је искористити како би ФБиХ постала препознатљива и конкурентна дестинација.

  У образложењу је наведено и да је битно уважити и нагласити чињеницу да је ријеч о документу који не чини крај задатка, већ представља темељ и први корак ка трајном наглашеном партнерском, те стручном ставу развоја туризма Федерације БиХ. Трајни циљ проведбе Стратегије је задовољство туриста, послодаваца, запосленика и становништва.

  Приликом израде Стратегије узете су у обзир све сугестије, примједбе и приједлози изнесени у расправама које су одржане у свим кантонима уз присуство представника надлежних кантоналних министарстава и заинтересираних привредних субјеката. Након проведених расправа сви заинтересирани су имали право да доставе приједлоге, сугестије и коментаре на текст Стратегије у писаној форми.