Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću

 • 30.12.2021.
 • V.d. ravnateljice: dr.sci. Samira Demirović

  Hamdije Čemerlića 2 
  Sarajevo 
  Telefon: + 387 33 21 29 86 
  Fax: + 387 33 22 04 37

  Ravnateljica


  V.d. ravnateljice: dr.sci. Samira Demirović
  Hamdije Čemerlića 2 
  Sarajevo
  Telefon: + 387 33 21 13 52 
  Fax: + 387 33 22 04 37

   

  Djelokrug


  • izrada strategije odnosa sa javnošću Vlade Federacije s pravcima, nakanama, ciljevima i načinom upravljanja vladinim komunikacijama;
  • kontinuirano i dugoročno oblikovanje javnog mnjenja u svrhu ostvarivanja javnog i društveno korisnog interesa davanjem točnih činjenica i komunikativnim sporazumijevanjem;
  • plansko i učinkovito upravljanje informacijama u smislu proaktivnog djelovanja;
  • obavještavanje domaće i inozemne javnosti o radu Vlade Federacije, Premijera, zamjenika Premijera, ministara, odnosno ministarstava na čijem se čelu nalaze, putem pripremanja saopćenja za javnost i drugih informativnih materijala, organiziranja press konferencija i po potrebi akreditiranje novinara za praćenje rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i za praćenje određenih manifestacija na teritoriju Federacije BiH;
  • pripremanje i davanje odgovora i informacija na pitanja novinara;
  • organiziranje medijskog praćenja rada Vlade Federacije;
  • organiziranje medijskih i javnih nastupa Premijera i zamjenika Premijera;
  • organiziranje medijskih kampanja u cilju promoviranja razvojnih i drugih projekata Vlade Federacije;
  • računarska obrada i pohranjivanje napisa iz tiska indikativnih za rad Vlade Federacije i podataka nužnih za izradu informativnih materijala za potrebe domaćih i inozemnih novinara, ureda Premijera, zamjenika Premijera i federalnih ministarstava;
  • prikupljanje, kompjuterska obrada i plasiranje podataka na WEB-siteu Vlade Federacije i svakodnevno ažuriranje ovog sitea;
  • osiguravanja stalnog administriranja WEB-sitea Vlade Federacije, sukladno Odluci o WEB-siteu Vlade Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 38/00);
  • ostvarivanje dvosmjerne komunikacije i većeg stupnja suradnje sa zainteresiranim javnostima (nevladin sektor, stručna javnost);
  • ostvarivanje većeg stupnja suradnje sa svim razinama vlasti;
  • jačanje interne komunikacije u Vladi i s vladinim tijelima i njihovim službenicima za odnose s javnošću uz potpunu primjenu usvojenih standarda (Zakon o slobodi pristupa informacijama), u cilju osiguranja dostupnosti i upravljanja informacijama, kao i događajima koji su vezani za poslove komuniciranja;
  • pripremanje i davanje odgovora i informacija na pitanja građana, sukladno Zakonu o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/01);
  • praćenje provedbe zakona i drugih propisa iz oblasti informiranja;
  • administrativno-tehničke i stručno-operativne poslove, ukoliko njihovo vršenje nije organizirano na drugi način i druge poslove koje mu, u svezi njegova djelokruga, povjeri Vlada Federacije.

   

  Temeljni dokumenti koji reguliraju rad


  • Uredba o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću ("Službene novine Federacije BiH"- Prečišćeni tekst, broj 50/07)
  • Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću
  • Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika 
  • Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika