Субвенционирање трошкова електричне енергије за 70.000 корисника

 • 28.07.2022.
 • Субвенционирање трошкова електричне енергије за 70.000 корисника

  Влада Федерације БиХ је, на приједлог Федералног министарства енергије, рударства и индустрије, на данашњој сједници у Сарајеву измијенила и допунила Одлуку о провођењу мјера за смањење трошкова електричне енергије домаћинствима и стимулацији енергетске ефикасности.

  Данас донесеном Одлуком је одређено да се додјела субвенција за потрошену електричну енергију са 30.6.2022. продужава до 30.6.2023. године.

  Такођер је прописано да ће у периоду од пет мјесеци, то јест од 1.7.2022. до 30.11.2022. године за кориснике на рачуну бити посебно изражен износ субвенције, који максимално може износити 25,50 КМ по рачуну за ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево, односно 27 КМ за ЈП Електропривреда ХЗХБ д.д. Мостар, а у зависности од потрошене електричне енергије у обрачунском периоду. До сада је субвенционирање, које Влада ФБиХ проводи од 2011. године, подразумијевало износ субвенције од 5,50 КМ код ЕПБиХ, односно 7 КМ за ЕП ХЗХБ, а просјечан број корисника субвенција по годинама је износио око 70 хиљада, те је до половине прошле године за ове намјене издвојено 27 милиона КМ.

  Данашњом одлуком омогућена је помоћ потрошачима електричне енергије у ублажавању посљедица насталих усљед раста индекса потрошачких цијена у текућој години. Ово је наставак мјера помоћи Владе ФБиХ грађанима на ублажавању посљедица инфлације, а у конкретном случају ријеч је о субвенционирању рачуна за електричну енергију, односно о помоћи за пензионере с најнижом пензијом и кориснике сталне новчане помоћи који имају издата рјешења од надлежних служби/центара за социјални рад у ФБиХ.

  Подсјећамо да је ресорни федерални министар појаснио да ће се са 100 КМ на пет мјесеци субвенционирати рачуни за струју грађанима у стању социјалне потребе. Ово у пракси значи да ће у раздобљу од пет мјесеци, почевши од 1. јула па до 30. новембра ове године, за кориснике субвенција на рачуну бити посебно исказан износ субвенције, који максимално може износити 25,50 КМ по рачунима ЕПБиХ, односно 27 КМ за ЕП ХЗХБ, а у овисности од утрошене електричне енергије.