Помоћ за социјално угрожене породице у ФБиХ из робних резерви

  • 28.07.2022.
  • Влада Федерације БиХ је усвојила информацију Федералне дирекције робних резерви (ФДРР) о помоћи становништву усљед раста потрошачких цијена у ФБиХ.

    Ова обавеза ФДРР-а произилази из Уредбе о помоћи становништву усљед раста индекса потрошачких цијена, који је Влада ФБиХ донијела на сједници одржаној 7.7.2022. године. Обавеза се односи на интервенцију из робних резерви пакетима хране основних животних намирница према социјално угрожениим становницима ФБиХ, а на основу прибављених и обједињених података о броју корисника Федералног министарства рада и социјалне политике.

    Како је образложио директор Федералне дирекције робних резерви Тончо Баврка ријеч је о помоћи особама које имају сталну новчану помоћ и другим социјално угроженим категоријама на приједлог Федералног министарства рада и социјалне политике. Дирекција је јучер добила спискове од Федералног министарства рада и социјалне политике према којима се ради о око 17.000 корисника.

    Федерална дирекција робних резерви данас је упознала Владу ФБиХ о начину подјеле пакета хране овим категоријама људи, а план је да то Федерална дирекција ради у два наврата с робама које се налазе у федералним робним залихама.

    Подсјетимо, према донесеној уредби Владе помоћ остварују примаоци сталне новчане помоћи, који су ово право остварили за мјесец јуни, затим лица, односно породице у стању социјалне потребе, а које су према евиденцијама надлежних центара за социјални рад, односно опћинских служби социјалне заштите, остварили право на помоћ у претходних шест мјесеци. Подршка коју остварују ова лица и породице састоји се од пакета основних животних намирница. Подршка ће бити уручена у року од 60 дана од доношења одлуке.