Одобрено увођење ЦАФ стандарда за управљање квалитетом у органима државне службе у ФБиХ

  • 03.11.2022.
  • Одобрено увођење ЦАФ стандарда за управљање квалитетом у органима државне службе у ФБиХ

    Влада Федерације БиХ донијела је Одлуку о одобравању Планског документа о увођењу ЦАФ стандарда за управљање квалитетом у органима државне службе у Федерацији БиХ за период 2022-2024. година.

    Документ је сачињен у складу с неопходним активностима из Акционог плана Стратешког оквира за реформу јавне управе 2018-2022., а у оквиру мјере „Утврђивање инструмената квалитета услуга које пружа јавна управа и усмјереност на кориснике услуга“ и  требао би послужити као инструмент за ефикасну проведбу планираних реформских циљева и достизање показатеља напретка реформе јавне управе у периоду 2022-2024. година.

    Циљ је, како је између осталог наведено у овом документу, подржати процес организационог унапређења и модернизације администрације кроз увођење одабраних модела за управљање квалитетом у органима државне службе, чиме се подиже општи ниво организационе ефикасности, повећава ниво квалитете услуга и задовољство корисника услуга јавне управе.

    Агенција за државну службу Федерације БиХ задужена је да иницира активности из Планског документа и да извјести Владу ФБиХ о постигнутим резултатима на годишњем нивоу.