Odobreno uvođenje CAF standarda za upravljanje kvalitetom u organima državne službe u FBiH

  • 03.11.2022.
  • Odobreno uvođenje CAF standarda za upravljanje kvalitetom u organima državne službe u FBiH