Из револнинг фонда 2.000.000 КМ за пројекте енергијске ефикасности

 • 23.06.2022.
 • Из револнинг фонда 2.000.000 КМ за пројекте енергијске ефикасности

  Влада ФБиХ је усвојила Програм утрошка средстава револвинг фонда за енергијску ефикасност Федерације БиХ за јавне објекте код Унион банке д.д. Сарајево путем Федералног министарства просторног уређења за 2022. годину.

  Средства предвиђена за позајмљивање по овом Програму су планирана у Буџету ФБиХ за 2022. годину, у укупном износу од 2.000.000 КМ.

  Услови за ова средства револвинг фонда су да отплата зајма започиње након прве гријне сезоне од техничког пријема радова и пуштања техничких система у рад. Годишња камата је нула посто, а накнада за обраду кредита 0,5 посто.

  Федерално министарство просторног уређења достављат ће извјештаје о утрошеним средствима Федералном министарству финансија и Влади ФБиХ.

  Циљ овог програма утрошка је провођење мјера енергијске ефикасности кроз револвинг модел финансирања, односно кроз реинвестирање отплата у инвестиције енергијске ефикасности у јавним објектима. Овај револвинг модел је успостављен усвајањем Одлуке о успостављању револвинг фонда за енергијску ефикасност ФБиХ за јавне објекте код Унион банке д.д. Сарајево путем Федералног министарства просторног уређења од стране Владе ФБиХ и потписивањем Уговора о успостављану револвинг фонда и Уговора о комисионим пословима са Унион банком д.д. Сарајево.

  Овај одрживи механизам финансирања треба омогућити поврат/револвинг уложених и привлачење додатних средстава.

  Извори финансирања револвинг фонда представљају кредитна и бесповратна средства домаћих или међународних финансијских институција, средстава буџета, као и друга дозначена у складу са одлукама, споразумима или другим актима донесеним од стране надлежних органа.

  Прикупљена средства у револвинг фонду ће се користити за додјелу зајмова федералним, кантоналним, градским и опћинским органима управе и јавним установама с подручја ФБиХ за потребе проведбе пројеката енергијске ефикасности у јавним објектима у ФБиХ.

  Циљ Владе Федерације БиХ је да путем ресорног министарства, а кроз финансијски механизам револвинг фонда, омогући финансирање цјелокупног инвестицијског циклуса пројекта повећања енергијске ефикасности у јавним зградама.

  Средства револвинг фонда су на кредитној основи, уз отплату зајма која започиње након прве гријне сезоне од техничког пријема радова и пуштања техничких система у рад.

  Програм утрошка примјењује се од дана ступања на снагу ове одлуке и траје до утрошка средстава у револвинг фонду, а најкасније до краја фискалне 2022. године.