ФУЗИП: У првих шест мјесеци извршено 74.181 инспекцијски надзор

 • 28.07.2022.
 • ФУЗИП: У првих шест мјесеци извршено 74.181 инспекцијски надзор

  Федерална управа за инспекцијске послове саопћила је да је у вршењу редовних инспекцијских надзора на територији Федерације БиХ у првој половини 2022. године извршено 74.181 инспекцијски надзор, од тога је 68.072 у прекограничном и 6.109 у унутрашњем промету. Такођер,  сачињено је 5.730 записника, узет 2.791 узорак, те издато 1.415 фитоцертификата.

  У извршеним контролама издато је 69.274 рјешења, од којих је 68.072 у прекограничном и 1.202 у унутрашњем промету, а субјектима који су затечени у прекршају бит ће издато 1.985 прекршајних налога у укупном износу од 2.971.671 КМ.

  На име накнада и припадајућих такси за воде, цесте, зрак, амбалажни отпад, као и друге накнаде и таксе утврђен је износ за наплату од укупно 6.280.651,47 КМ.

  У надзорима је учествовало свих једанаест инспектората ФУЗИП-а, у областима здравства, пољопривреде, урбанизма и екологије, саобраћаја, шумарства, вода, ветеринарства, рударства, термо и електроенергетике, рада, трговине, туризма и угоститељства,а те сигурности хране, као и сектор граничне инспекције у прекограничном промету у областима санитарне, фитосанитарне и тржишне инспекције.

  Укупни финансијски ефекти рада федералних инспектора у првој половини 2022. године износе 9.253.322,47КМ.

  Директор Федералне управе за инспекцијске послове Анис Ајдиновић осврнуо се на резултате рада ове управе. 

  - Након што је режим рада ове управе, усљед здравствене, а потом и економске кризе знатно измијењен још од почетка 2020. године у смислу приоритизирања послова и појачаног ангажмана свих ресурса на заштити здравља становништва и права потрошача, у првој половини 2022. године смо, поред појачаних надзора над формирањем цијена и маржи с циљем заштите права потрошача и стабилности тржишта, устрајавали на одржавању континуитета у вези с контролама у области борбе против сиве економије, заштити околиша, контролама потицаја у пољопривреди, испуњавање законских обавеза из области цестовног пријевоза, те из области ветеринарских, хигијенских и санитарних стандарда привредних субјеката који послују с храном. Максималан ангажман свих инспектората резултирао је знатно већим бројем извршених инспекцијских надзора од планираних, с обзиром да је у унутрашњем надзору према нормама планирано 3.916, а извршено 6.109 инспекцијских надзора, као и већим бројем извршених надзора него у 2019. години,  када су наши инспектори у упоредном периоду извршили укупно 72.973 инспекцијска надзора - казао је Ајдиновић.

  Из ФУЗИП-а позивају привредне субјекте надзора у Федерацији БиХ да преиспитају своје пословање и благовремено га уведу у законске оквире, како не би били предмет репресивних инспекцијских мјера, односно финансијског санкционисања, те напомињу да ће инспекцијске активности бити настављене у континуитету, саопћено је из Федералне управе за инспекцијске послове.