Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove

Ravnatelj: Željko Obradović

Organizacijska struktura


  • Kabinet Ravnatelja
  • Sektor za premjer,kartografiju i komasaciju zemljišta
  • Sektor za katastar
  • Sektor za imovinsko-pravne i opće poslove
  • Sektor za geoinformatiku

Djelokrug rada


Vršenje upravnih, inspekcijskih,informatičkih i stručnih poslova iz geodetske i imovinsko-pravne oblasti na teritoriji Federacije BIH