Допуњена Одлука о уплати заосталих неуплаћених обавеза за ПИО

  • 04.08.2022.
  • Допуњена Одлука о уплати заосталих неуплаћених обавеза за ПИО

    Влада Федерације БиХ је, на приједлог Федералног министарства енергије, рударства и индустрије, допунила Одлуку о уплати заосталих неуплаћених обавеза за пензијско и инвалидско осигурање за увезивање радног стажа радницима зависних друштава - рудници угља у Концерну Електропривреде БиХ.

    Према образложењу, Кантонални порезни уред Зеница - Порезна испостава Зеница доставила је Руднику мрког угља Зеница д.о.о. Зеница обавијест да је приликом обраде уочено да се одобрени периоди, наведени у Одлуци о уплати заосталих неуплаћених обавеза за ПИО за увезивање радног стажа, не слажу за пет радника, те није омогућен унос ПМИП-1024 обрасца (појединачни мјесечни извјештај о исплаћеним плаћама, обрачунатим и уплаћеним доприносима и порезу на доходак од несамосталне дјелатности).

    У складу са актом Порезне испоставе, обзиром да је за ових пет радника РМУ Зеница извршио комплетне уплате, што укључује и уплате за недостајуће периоде, било је потребно допунити Одлуку. На овај начин је, уједно, омогућен наставак процеса реструктурирања зависних друштава рудника угља.