Дневни ред 2. сједнице Владе ФБиХ

 • 11.05.2023.
 • 1. Усвајање Записника 1. сједнице Владе Федерације Босне и Херцеговине, одржане 04.05.2023. године

  2. Приједлог одлуке о допунама Одлуке о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва „БХ ТЕЛЕЦОМ“ д.д. Сарајево

  3. Приједлог одлуке о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва Алуминиј д.д. Мостар

  - Пријава за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва Алуминиј д.д. Мостар

  - Пуномоћ за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва Алуминиј д.д. Мостар

  - Материјали за Дневни ред Скупштине Привредног друштва Алуминиј д.д. Мостар

  4. Приједлог одлуке о давању сагласности на Колективни уговор за подручје телекомуникација

  5. Приједлог одлуке о давању претходне сагласности на Правила Установе за социјално збрињавање и здравствену његу - Дрин

  6. Приједлог одлуке о давању претходне сагласности на Правила Установе за социјално збрињавање, здравствену његу, одгој и образовање - Пазарић

  7. Приједлог одлуке о давању претходне сагласности на Правила Установе за социјално збрињавање и здравствену његу – Баковићи

  8. Приједлог одлуке о давању претходне сагласности на Правила Установе за социјално збрињавање, одгој и образовање – Сарајево

  9. Приједлог одлуке о давању претходне сагласности на Правила Установе за социјално збрињавање и здравствену његу – Љубушки

  10. Приједлог одлуке о давању на привремено кориштење пословног простора у Мостару, улица Краља Томислава број 14, Савезу Горских Служби Спашавања у Босни и Херцеговини - ГССУБИХ

  11. Приједлог одлуке о давању на кориштење некретнина у Доглодима Судској полицији/Судбеној полицији у Федерацији Босне и Херцеговине

  12. Информација Федералног завода за запошљавање о резултатима реализације Програма дугорочних пласмана за потицај запошљавања из средстава револвинга (стање на дан 31.12.2022. године), са Приједлогом закључка

  13. Информација Федералног министарства околиша и туризма везана за активности у вези збрињавања радиоактивног отпада на локацији Трговска гора, Черкезовац, Република Хрватска, са Приједлогом закључка

  14. Приједлог закључка о давању сагласности за пријем намјештеника у Федералном министарству образовања и науке

  15. Приједлог уредбе о оснивању Вијећа за дјецу Федерације Босне и Херцеговине

  16. Информација Федералног министарства рада и социјалне политике о потреби издвајања средстава из Текуће резерве Владе Федерације Босне и Херцеговине Заводу за збрињавање ментално инвалидних лица - Дрин у циљу реализације пројекта "Изградња стамбеног комплекса "Одјел Б" - Урленике, са Приједлогом закључка

  17. Приједлог закључка о давању сагласности Федералном министарству рада и социјалне политике за наставак започетих конкурсних процедура за пријем и постављење државних службеника

  18. Приједлог закључка о давању сагласности Федералном заводу за запошљавање за наставак започетих конкурсних процедура и пријема у радни однос

  19. Приједлог закључка о давању сагласности ЈУ Завод за збрињавање ментално инвалидне дјеце и омладине Пазарић да у сврху неометаног рада и функционисања установе проведе конкурсне процедуре за пријем запосленика у радни однос

  20. Приједлог закључка о измјени Закључка В. број: 1454-1/2016 од 15.07.2016. године (у вези са обуставом активности наплате јавних прихода према дужницима)

  21. Приједлог одлуке о одобравању распоређивања средстава са посебног намјенског трансакцијског рачуна за пројекат „Повећање улагања у јавне објекте с ниском емисијом угљика у БиХ 2018-2026“, отвореног као подрачун у оквиру ЈРТ Федералном министарству просторног уређења

  22. Приједлози аката:

  а) Информација Судске полиције у Федерацији Босне и Херцеговине, број: 01-1088/23 од 08.05.2023. године, са Приједлогом закључка (а у вези са одобравањем наставка конкурсне процедуре за пријем 57 службеника судске полиције по основу Јавног конкурса број: Сп-01-616-1/23 од 08.03.2023. године за пријем кандидата - кадета)

  б) Информација Судске полиције у Федерацији Босне и Херцеговине, број: 01-1088-2/23 од 09.05.2023. године, са Приједлогом закључка (а у вези са одобравањем наставка конкурсне процедуре за пријем два државна службеника)

  23. Информација (усмена) у вези са позивом за одржавањем заједничке сједнице Владе Републике Српске и Владе Федерације Босне и Херцеговине