Бит ће креиран програм помоћи категоријама становништва које су посебно погођене инфлацијом

 • 23.06.2022.
 • Бит ће креиран програм помоћи категоријама становништва које су посебно погођене инфлацијом

  Влада ФБиХ је данас, на приједлог премијера ФБиХ, прихватила информацију о потреби израде програма за социјално угрожене категорије.

  Закључком су задужени федерална министарства рада и социјалне политике, те финансија и Уред премијера, односно премијер и замјеници премијера да са својим сарадницима, креирају и предложе програм помоћи категоријама становништва које су посебно погођене инфлацијом. 

  Програм би био имплементиран путем ресорних министарстава и владиних институција, на основу одговарајућих подзаконских аката које ће донијети Влада ФБиХ.

  У информацији је наведено да се Федерација БиХ, односно Босна и Херцеговина, као и остатак свијета, суочавају са значајним инфлаторним притисцима.

  Оваква кретања имају негативне посљедице на куповну моћ и животни стандард грађана Федерације БиХ, посебно оних нижег материјалног статуса. Одређене мјере, које је Влада ФБиХ већ подузела, дале су разултате. 

  Но, уважавајући тренутне макроекономске трендове, те ишчекивања даљњих дешавања на глобалном тржишту, Влада је на становишту да је неопходно дизајнирати и имплементирати додатне интервенције, наведено је у информацији.