Аутоцеста на Коридору Вц: Допунити Одлуку о доношењу Просторног плана

 • 15.09.2022.
 • Аутоцеста на Коридору Вц: Допунити Одлуку о доношењу Просторног плана

  Влада ФБиХ је на приједлог Федералног министарства просторног уређења Парламенту ФБиХ упутила Приједлог за допуну Одлуке о доношењу Просторног плана подручја посебних обиљежја од значаја за Федерацију БиХ „Аутоцеста на Коридору Вц” за период од 20 година.

  Тиме је, на иницијативу овог федералног министарства, предложен став да коначни обухват Просторног плана може бити мијењан ако из објективних разлога није могућа реализација планираних, или ако се укаже потреба за новим путним објектима, као што су петље, наплата путарине, одморишта и друго, те ако њихова реализација не захтијева промјену трасе аутоцесте. 

  Како је образложило Федерално министарство просторног уређења, ЈП Аутоцесте ФБиХ доставило је Министарству Елаборат оптимизације пратећих објеката аутоцесте на Коридору Вц, уз молбу за покретање поступка допуне Просторног плана, односно Одлуке о његовом провођењу. Елаборат обрађује врсту и обим оптимизације пратећих објеката.

  Наиме, приликом израде Просторног плана и његовог усвајања 2017. године дефинисана је траса аутоцесте на Коридору Вц с попратним одмориштима и петљама. Просторним планом, предвиђена су укупно 23 чворишта (петље, интеррегионална чворишта) чији је положај условљен низом просторних, техничких и других елемената.

  Такођер је образложено да је у фази реализације, односно изградње аутоцесте, уочен низ нових околности. Наиме, планска опредјељења из развојних докумената нижег нивоа указују потребу формирања нових чворишта на аутоцести с циљем омогућавања квалитетнијег развоја подручја кроз које пролази траса аутоцесте и побољшања интеракцијских спрега центара свих нивоа. Стога се, у складу с новим подацима о стопама раста просјечног годишњег дневног саобраћаја (ПГДС) појединим дионицама аутоцесте и прикључних цеста, наметнула потреба за новим путним објектима на локалитетима који нису дефинисани Просторним планом.

  Између осталог је констатирано и да приликом израде главних пројеката, односно након анализе детаљних постојећих услова, нису били доступни сви елементи на основу којих је могуће детаљно позиционирати путни објекти поштујући важеће прописе и техничке стандарде. Такођер, приликом израде главних пројеката уочено је и да би нова рјешења била технички повољнија.