15. сједница Владе ФБиХ

 • 28.09.2023.
 • 15. сједница Владе ФБиХ

  Листа намирница којим је прописана највиша маржа повећана са девет на 15 производа

  Влада Федерације БиХ је на данашњој сједници у Мостару на приједлог Федералног министарства трговине донијела нову Одлуку којом као мјеру непосредне контроле цијена на подручју Федерације прописује утврђивање максималне висине маржи у трговини (калкулативне цијене) за поједине основне животне намирнице и друге производе.

  У односу на ранију одлуку Владе донесену крајем аугуста ове године данашњом одлуком је повећан број производа са девет на укупно 15, односно, како је образложено, уврштено је још додатних шест прехрамбених производа за које је оцијењено да су неопходни за подмирење основних потреба становништва.

  Одлука ступа на снагу осам дана након објављивања у Службеним новинама Федерације БиХ, а примјењиват ће се до 31. децембра ове године.

  Обавеза из данашње одлуке односи се на сљедеће производе: пшенично брашно тип 500, пет и 25 килограма (велепродајна маржа шест посто, а малопродајна осам посто), хљеб полубијели пшенични 100 посто од 400 и више грама (велепродајна маржа пет посто, а малопродајна шест посто), затим јестиво сунцокретово уље од литар (велепродајна маржа пет посто, малопродајна шест посто), со од килограм (велепродајна маржа шест посто, малопродајна осам посто), шећер кристал бијели од килограм (велепродајна маржа шест посто, малопродајна осам посто), макарони 400 грама (велепродајна маржа шест посто, малопродајна осам посто), рижа дуго зрно 800 грама (велепродајна маржа шест посто, малопродајна осам посто), те литар УХТ кравље млијеко од 2,8 посто млијечне масти, паковање без чепа (велепродајна маржа пет посто, малопродајна шест посто) као и јогурт од литар 2,8 посто млијечне масти (велепродајна маржа шест посто, малопродајна маржа осам посто). Међу производима обухваћеним овом одлуком су и биљни маргарин 250 грама (велепродајна маржа шест посто, малопродајна маржа осам посто), свјежа конзумна јаја М класе 30 комада (велепродајна маржа шест, малопродајна маржа осам посто), затим свјеже цијело пиле у кеси килограм (велепродајна маржа шест посто, малопродајна маржа осам посто), свјежа јунећа ребра с костима килограм (велепродајна маржа шест посто, малопродајна маржа осам посто), те детерџент за веш у праху три килограма (велепродајна маржа осам посто, малопродајна маржа 12 посто) и детерџент за суђе течни литар (велепродајна маржа осам посто, малопродајна 12 посто).

  Како је образложено, Федерално министарство трговине одржало је два састанка са представницима Удружења послодаваца у ФБиХ на којим су разматране поједине одредбе раније Одлуке и њена примјена у пракси. На тим састанцима је било закључено да је потребно ревидирати постојећу Одлуку с циљем проширења броја производа на које се односе мјере непосредне контроле цијена утврђивањем максималне марже у трговини.

  Такођер је образложено да је у дијалогу са представницима трговаца закључено да ће се на овај начин помоћи грађанима, посебно оним са најнижим примањима и ниском куповном моћи, а трговци ће досљедном примјеном Одлуке показати своје опред‌јељење да прихватају дио терета економске реалности и показати друштвену одговорност.

  Вјетроелектрана Влашић и фотонапонска електрана „ЕПХЗХБ 1“ електроенергетски објекти од јавног интереса

  Влада Федерације БиХ је на данашњој сједници у Мостару на приједлог Федералног министарства енергије, рударства и индустрије допуном Одлуке о проглашењу јавног интереса и приступању припреми и изградњи приоритетних електроенергетских објеката у Федерацији БиХ, уврстила још два пројекта за производњу енергије из обновљивих извора. Ријеч је вјетроелектрани „ВЕ Влашић, 50 MW“ и фотонапонској електрани „ФНЕ ЕПХЗХБ 1“  од 150 MW.

  У разлозима за доношење ове одлуке, између осталог, је појашњено да је ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево предложило да се допуни ова одлука с циљем уврштавања пројеката ВЕ Влашић, 50 MW, на локалитету Влашића, Опћина Травник. Такођер је наведено да је Пројекат ВЕ Влашић уврштен у Програм јавних инвестиција Федерација БиХ, те да се налази на листи кључних будућих пројеката и у Оквирној енергетској стратегији Федерације БиХ.

  Према подацима из студије изводљивости ова вјетроелектрана имала би до 18 агрегата са могућом годишњом производњом од 112 до 116 GWh, а укупна инвестиција, према техничко-инвестиционој документацији, износила би око 180 милиона КМ.

  Допуном одлуке стварају се претпоставке за покретање поступка експропријације ради изградње ВЕ Влашић, а уврштавање овог пројекта на листу пројеката из Одлуке, био би показатељ да је овај пројекат од значаја за Влада Федерације БиХ, те и да по овом основу заврјеђује да буде на листи пројеката за суфинансирање путем Инвестицијскога оквира за Западни балкан (WBIF).

  За други пројект, образложено је да се ЈП Електропривреда ХЗХБ д.д. Мостар обратило Министарству дописом којим се предлаже допуна Одлука о проглашењу јавног интереса и приступању припреми и изградњи приоритетних електроенергетских објеката у Федерацији БиХ с циљем уврштавања пројекта ФНЕ „ЕПХЗХБ 1“ у Одлуку. Овај пројект (150 MW) реализира се у Опћини Столац, те је земљиште на којем се планира градити електрана у власништву ЈП ЕП ХЗХБ д.д Мостар, а привредно друштво носилац концесионог права на изградњу и кориштење фотонапонске електране.   

  Такођер, образложено је да је развој ове електране од опћег значаја за локалну, али и регионалну заједницу, како у смислу производње електричне енергије из обновљивих извора уз смањену емисију стакленичких гасова тако и у финансијском смислу. Оцјењено је да је развој пројекта ове врсте и величине од капиталне важности за Опћину Столац.

  О Програму интегрираног развоја коридора ријека Саве и Дрине

  Влада Федерације БиХ разматрала је данас Информацију Федералног министарства финансија о кредиту Међународне банке за обнову и развој (ИБРД) ради финансирања пројекта „Програм интегрираног развоја коридора ријека Саве и Дрине“.

  Како је, између осталог, наведено у Информацији циљ пројекта је ојачати прекограничну сарадњу у сектору вода, те унаприједити пловност и заштиту од поплава у коридорима ријека Саве и Дрине. С обзиром на прекограничну природу слива ове двије ријеке Програмом се намјерава подржавати координирани развој и управљања заједничким водним ресурсима у свим земљама слива. Провођење пројекта предвиђа се кроз двије узастопне и д‌јеломично преклапајуће фазе, заједно свих земаља учесница БиХ, Србије, Црне Горе, Хрватске и Словеније.

  Влада Федерације БиХ утврдила је Приједлог одлуке о прихватању задужења по Споразуму о зајму између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој (ИБРД) за Програм интегрираног развоја коридора Саве и Дрине примјеном вишефазног програмског приступа, који ће бити упућен Парламенту ФБиХ на разматрање и доношење. Приједлогом је предвиђено прихватање задужења Федерације БиХ по овом споразуму у износу од 12 милиона еура, од укупно 37 милиона еура одобрених за БиХ.

  Наведени зајам предвиђа рок отплате од 33 година уз седмогодишњи граце период, а пројект ће проводити Јединица за имплементацију пројекта формирана при Федералном министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства.

  Како је образложено, овај програм подржава интегрирану сарадњу у сектору вода улагањем у унапређивање инфраструктуре и допунским мјерама које узимају у обзир тренутни и очекивани утјецај климатских промјена. Конкретно, пројект се намјерава бавити климатским промјенама - повећаним ризиком од поплава и суша, повећавајући тако отпорност економских активности и становника циљаних подручја на ове пријетње.

  Тениском савезу БиХ 10.000 КМ

  Влада Федерације БиХ донијела је данас о Одлуку о одобравању издвајања средстава из Текуће резерве Владе Федерације Буџета ФБиХ за 2023. годину Тениском савезу Босне и Херцеговине у износу од 10.000 КМ.

  Овом одлуком средства се одобравају у сврху финансијске помоћи за чланство Тениског савеза БиХ у Почасном одбору Давис Цуп сусрета репрезентација Босне и Херцеговине и Савезне Републике Њемачке.

  За реализацију ове одлуке задужени су Федерално министарство финансија и Генерални секретаријат Владе ФБиХ, свако у оквиру своје надлежности.

  Одлука је донесена у складу са закључком Владе Федерације БиХ од 24.8.2023. године којим је прихваћен захтјев Тениског савеза БиХ, те дата задужења надлежном министарству и служби  за припрему одлуке о издвајању средства из текућих резерви у ову намјену.

  Кадровска рјешења

  Влада Федерације БиХ је на приједлог Федералног министарства правде донијела рјешења којим се Муниб Исаковић поставља на дужност директора Казнено-поправног завода полуотвореног типа у Сарајеву, а Адем Маховкић на дужност директора Казнено-поправног завода полуотвореног типа у Тузли. Именовани су постављени на период од четири године. Претходно су донесена рјешења о разрјешењу дужности досадашњих директора ових завода.

  На приједлог Федералног министарства промета и комуникација, донесено је Рјешење којим се за представника Владе Федерације БиХ у Вијећу Агенције за пружање услуга у зрачној пловидби Босне и Херцеговине предлаже Амадео Мандић.

  На приједлог Федералног министарства правде донесено је Рјешење којим се у Стручно радно тијело Владе Федерације БиХ за припремање нацрта другостепених одлука из члана 6. Одлуке о провођењу Анекса „Г“ Споразума о питањима сукцесије на територији Босне и Херцеговине именују Мерсиха Удовчић, Здравко Буљета и Горан Бркић.

  Измјеном и допуном Рјешења у Радну групу за израду Политике демографског развоја и опоравка ФБиХ за чланове су именовани Емир Хоџић (Федерални завод за пензијско и инвалидско осигурање) и Дарко Паранос (Интернатионал Организатион фор Мигратион).

  За учешће у раду и одлучивању на предстојећој Скупштини привредног друштва УНИС Гроуп д.о.о. данас је опуномоћен Стипо Буљан.