Ured Vlade FBiH za europske integracije

Ravnatelj: mr. Vjekoslav Čamber

Sukladno Uredbi kojom je osnovan Ured za EU-integracije obavlja stručne poslove koji se odnose na:


  • Izradu metodologije i smjernica, kao i sveukupnu koordinaciju poslova u procesu europskih integracija iz nadležnosti Vlade Federacije, federalnih ministarstava i drugih tijela federalne uprave, osim poslova harmonizacije pravne stečevine;
  • Stručnu pomoć i koordinaciju aktivnosti na izradi strategijskih dokumenata, kao i izradu informacija, stručnih analiza i drugih materijala u procesu europskih integracija iz nadležnosti Vlade Federacije, federalnih ministarstava i drugih tijela federalne uprave;
  • Koordinaciju aktivnosti, nadzor i izvješćivanje o provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i drugih ugovornih obveza izmedu Europske unije i Bosne i Hercegovine u nadležnosti Vlade Federacije, federalnih ministarstava i drugih tijela federalne uprave;
  • Koordinaciju programa pomoći Europske unije kroz sudjelovanje u planiranju, dodjeli i praćenju provedbe programa pomoći Europske unije (Europske unije i država članica EU) iz nadležnosti Vlade Federacije, federalnih ministarstava i drugih tijela federalne uprave;
  • Ured za EU-integracije obavlja i druge poslove i zadatke koje mu dodijeli Vlada Federacije.

 

Temeljni dokumenti koji reguliraju rad


  • Uredba o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije ("Službene novine Federacije BiH", broj 89/13)
  • Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije/li>
  • Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika
  • Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika