Mujanović: Plan Vlade FBiH omogućava najveće ulaganje u pravosuđe i borbu protiv korupcije iz domaćih budžetskih sredstava

 • 28.01.2023.
 • Mujanović: Plan Vlade FBiH omogućava najveće ulaganje u pravosuđe i borbu protiv korupcije iz domaćih budžetskih sredstava

  Usvajanje ovogodišnjeg federalnog budžeta omogućava najveća ulaganja iz domaćih finansijskih sredstava u jačanje pravosuđa Federacije BiH, borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. Potvrdio je to u razgovoru za FENA-u predsjednik Antikorupcionog tima Vlade FBiH Eldan Mujanović, govoreći o značaju kapitalnog projekta predviđenog Memorandumom o saradnji Vlade FBiH i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH, koji su nedavno potpisali federalni premijer Fadil Novalić i predsjednik VSTV-a Halil Lagumdžija.

  Ovaj memorandum otvorio je vrata uspostavi i izgradnji „Palate pravde Federacije BiH“, a Mujanovića smo pitali šta za građane konkretno znači osiguranje novog objekta u koji će biti smješteni Vrhovni sud i Federalno tužilaštvo sa Posebnim odjelima za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala i Sudskom policijom FBiH.

  -Ovaj objekt pravosudnih institucija će ispunjavati sve važeće standarde VSTV-a. Vlada Federacije BiH je planirala značajna finansijska sredstva koja u zbiru iznose više od 23 miliona KM u narednih nekoliko godina. To je najveće ulaganje u pravosuđe i borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala iz vlastitih, domaćih budžetskih sredstava, što mu svakako daje dodatnu vrijednost. Ne treba izgubiti iz vida da je Vlada Federacije BiH kroz posebni Akcioni plan za rješavanje ovog problema odredila da će se imovina i prihodi koji dolaze od oduzimanja nezakonito stečene imovine također usmjeravati u ove svrhe, što je jako važna dimenzija u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala - kaže Mujanović. 

  Pojašnjava da pravosuđe kao zasebna grana vlasti ima precizno definirane standarde, poput prostornih, sigurnosnih, komunikacijskih, informaciono-tehničkih i drugih, za smještaj pravosudnih institucija, tako da se nastojalo pronaći rješenje koje odgovara tim zahtjevima. Stoga je, kako ističe naš sagovornik, izvršena multidisciplinarna analiza potreba za smještaj Posebnih odjela i provedbe rješenja koja je Vlada FBiH imala na raspolaganju u smislu vlasništva ili iznajmljivanja određenih zgrada i prostorija, te se uvidjelo da je izgradnja namjenskog, modernog objekta za smještaj najviših pravosudnih institucija Federacije, jedino izvodljivo rješenje.

  -U Federaciji BiH je od 2015. na snazi Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala, koji, nažalost, nije implementiran, uglavnom usljed nemogućnosti pronalaska svim stranama prihvatljivog rješenja smještaja Posebnih odjela pri Vrhovnom sudu i Federalnom tužilaštvu. Memorandum sa VSTV-om, zajedno sa značajnim finansijskim sredstvima koje je Vlada namijenila za provedbu tog zakona predstavlja važan iskorak ka rješavanju ovog problema. Mi smo kao Tim bili uključeni u cijeli ovaj proces i dali smo doprinos da se on dovede do tačke kada imamo model rješavanja ovog pitanja. Nakon usvojenog Budžeta Federacije za 2023. godinu, slijedi faza implementacije ovog kapitalnog projekta. Tim će također biti uključen u naredne aktivnosti - najavljuje Mujanović, koji se na čelu Antikorupcionog tima Vlade FBiH nalazi od jula prošle godine.

  Napominje da Vlada kontinuirano unapređuje rad ovog tima. Tako je nedavno Antikorupcioni tim dobio i svoj ured koji se nalazi u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu.  

  -Nedavno smo od Vlade dobili posebne prostorije, a od međunarodnih partnera također imamo podršku u vidu nabavke opreme. Sve to dosta pomaže u djelovanju Tima i jačanju internih kapaciteta, jer je naš fokus na komunikaciji, koordinaciji i usmjeravanju oko stotinu institucija i subjekata na nivou Federacije BiH, a s ciljem izgradnje sistema prevencije korupcije. Nastojimo da svi ti subjekti redovno izrađuju i implementiraju planove integriteta i operativne planove borbe protiv korupcije, te da nas o tome obavještavaju, da skupa sa kontakt tačkama u tim subjektima radimo na jačanju i promoviranju kulture integriteta, uključjući obuke i davanje savjeta, i da sarađujemo sa brojnim međunarodnim i domaćim partnerima u cilju ispunjavanja naših zakonskih obaveza - kaže Mujanović.

  Uz podršku provođenju Memoranduma Vlade FBiH i VSTV-a i Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala, kao prioritete ovogodišnjeg rada Antikoruipcinog tima Mujanović ističe i izradu nove strategije i akcionog plana borbe protiv korupcije na nivou Federacije, te nastavak izrade i provedbe planova integriteta i operativnih planova borbe protiv korupcije u svim institucijama i organizacijama na nivou FBiH.

  -Zavisno od ishoda izrade Strategije moguće je govoriti o tome da Tim postane profesionalno tijelo u sistemu uprave Federacije BiH na čemu ćemo također raditi sa našim partnerima - zaključuje Mujanović.