61. RJEŠENJE o izmjeni rješenja o imenovanju Komisije za administrativna pitanja

Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 313. sjednici, održanoj 28.04.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ADMINISTRATIVNA PITANJA


I.


U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za administrativna pitanja ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/15, 88/15, 103/18, 25/21, 86/21 i 4/22), u točki I., stavku (1), alineje 1. i 2. mijenjaju se i glase:

"1. Amir Zukić, federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, predsjednik,

2. Edin Ramić, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, član,".

II.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 613/2022
28. travnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.