61. RJEŠENJE o izmjeni rješenja o imenovanju Komisije za administrativna pitanja