Aktuelnosti

Sastanak predstavnika federalne i Vlade Brčko Distrikta BiH

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine dr Nedžad Branković, sa federalnim ministrima Vahidom Hećom i Nailom Šečkanovićem i sekretarom Vlade FBiH Ismetom Trumićem, razgovarao je danas u Sarajevu sa delegacijom Vlade Brčko Distrikta BiH koju je predvodio gradonačelnik Mirsad Ðapo.

26.12.2007.

Branković sa delegacijom Projekta Bosna i Hercegovina: Mogućnosti i perspektive razvoja

Premijer Vlade FBiH dr. Nedžad Branković danas je razgovarao sa delegacijom Organizacionog i programskog odbora Projekta “ Bosna i Hercegovina : Mogućnosti i perspektive razvoja “ u kojoj su bili prof.dr. Mesud Sabitović, akademik Ljubomir Berberović, prof. Luka Markešić i Jakob Finci.

26.12.2007.

Najava posjete Bosansko-podrinjskom kantonu

Obavještavamo vas da će premijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković danas (ponedjeljak, 24.12.2007. godine) posjetiti Bosansko-podrinjski kanton.

24.12.2007.

Zahtjev Premijera Brankovića federalnim ministarstvima

Premijer Federacije BiH dr Nedžad Branković zatražio je od Federalnog ministarstva finansija i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova da, svako u okviru svojih nadležnosti, pokrene aktivnosti s ciljem kontrole realizacije odluka Vlade Federacije BiH o nabavci pšenice i jestivog ulja u svrhu intervencija na tržištu.

24.12.2007.

U naselju Osanica svečano pušten u promet most preko Drine

U goraždanskom naselju Osanica danas je svečano pušten u promet most preko Drine, čime je riješen višegodišnji problem povezanosti dviju obala.

24.12.2007.

Vlada FBiH dala dodatne garancije

Povodom zahtjeva sudije Žalbenog vijeća MKSJ, Vlada Federacije BiH danas je, na zatvorenom dijelu 39. sjednice, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, dala dodatne garancije, koje se odnose na privremeno puštanje na slobodu penzionisanog generala Rasima Delića.

19.12.2007.

Obilježena 30.godišnjica Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu

Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu svečano je danas obilježio 30. godina kontinuiranog rada i razvoja. Dekan ovog fakulteta prof. dr. Šefkija Èekić, govoreći na ceremoniji održanoj u prisustvu premijera FBiH Nedžada Brankovića, predsjednika ANUBiH-a Božidara Matića, rektora Univerziteta u Sarajevu Faruka Èaklovice i drugih visokih gostiju, naglasio je da je ovo najstariji fakultet ove vrste u BiH.

19.12.2007.

Počinje izrada Strategije razvitka turizma FBiH

Danas je u Vladi Federacije BiH federalni ministar okoliša i turizma dr. Nevenko Herceg, u nazočnosti koordinatora Vlade FBiH za izradu strategije gospodarskog razvitka i federalnog ministra trgovine mr. Desnice Radivojevića, s akademikom Danielom Rakuvinom i dr. Mladenom Mlinarevićem, koji su zastupali zagrebački ”Inženjerski biro” i Sveučilište u Rijeci, potpisao Ugovor o izradi Strategije razvitka turizma FBiH.

18.12.2007.

Federalne robne rezerve: Vlada FBiH zatražila potpunu dokumentaciju

Vlada Federacije BiH nije, na današnjoj sjednici u Sarajevu, prihvatila informaciju direktora Federalne direkcije za robne rezerve o prehrambenim proizvodima koje su iz ovih rezervi u posljednje vrijeme puštane u promet. Zbog toga je direktora zadužila da za sljedeću sjednicu, odnosno do 19.12.2007. godine, pripremi novu informaciju uz koju će priložiti svu raspoloživu dokumentaciju koja se odnosi na ove proizvode - od njihove nabavke, preko skladištenja i kvaliteta, do distribucije.

17.12.2007.

Vlada FBiH izrazila spremnost za davanje dodatnih garancija za generala Delića

Razmatrajući izvještaje Federalnog ministarstva pravde i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o provedbi garancija na odluku koju je, po zahtjevu odbrane za privremeno puštanje na slobodu penzionisanog generala Rasima Delića, donijelo Pretresno vijeće Međunarodnog suda u Haagu, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na 38. sjednici u Sarajevu, usvojila više zaključaka.

17.12.2007.

Najava događaja za ponedjeljak u Mostaru

Obavještavamo vas da će u ponedjeljak, 17.12.2007. godine, federalna ministrica obrazovanja i nauke Meliha Alić u Mostaru (sjedište Vlade Federacije BiH, ul. Ante Starčevića bb), s početkom u 11.00 sati, svečano potpisati ugovore o dodjeli sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za rekostrukcije i sanacije škola u FBiH.

14.12.2007.

Analiza ulja iz robnih rezervi

Na osnovu peroksidne analize i Krajsove reakcije jestivog suncokretovog ulja “Sunce”, koje je Federalna direkcija za robne rezerve pustila u promet u Federaciji BiH, na urgentnu inicijativu Federalne uprave za inspekcijske poslove, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH ustanovio je da su gore navedeni parametri utvrdili da je nalaz negativan, tj. ulje ne pokazuje užeglost, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

14.12.2007.

Branković i Hećo posjetili “Energoinvest”

- Odluka Vlade FBiH da izuzme “Energoinvest” iz privatizacije je odluka da povećamo dio javne odgovornosti te kompanije. Danas izneseni planovi i poslovne aktivnosti “Energoinvesta” pokazuju nam da on može biti lider koji će oko sebe okupiti druge kompanije - izjavio danas u Sarajevu premijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković nakon što jes federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije mr. Vahidom Hećom razgovarao s menadžmentom ove kompanije na čelu s direktorom Džemailom Vlahovljakom.

14.12.2007.

Jačanje prijateljskih odnosa

Premijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković danas je primio tursku delegaciju koja u našoj zemlji boravi povodom bratimljenja općine Alacati iz Izmira i grada Jajca.

13.12.2007.