Зукић: Максималан раст малих и средњих предузећа у ФБиХ

 • 23.06.2022.
 • Зукић: Максималан раст малих и средњих предузећа у ФБиХ

  Влада Федерације БиХ се на данашњој сједници упознала са Информацијом Федералног министарства развоја, подузетниства и обрта о стању развијености сектора малих и средњих предузећа (МСП) у Федерацији БиХ за 2021. годину. Задужила је ово министарство да заједно са осталим носитељима развоја малих и средњих предузећа у ФБиХ, а у складу са Законом о потицању развоја мале привреде у ФБиХ и ЕУ Актом о малом бизнису, прати стање у тој области, те настави са активностима подршке развоју мале привреде у Федерацији БиХ. Такођер је задужила Министарство да на основу показатеља креира одговарајуће пројекте финансијске подршке за мала и средња предузећа. 

  Анализа показује да је овај сектор забиљежио максималан раст запослених, као и раст број предузећа, прихода и укупне консолидиране добити.

  - У Федерацији БиХ је прошле године дошло до раста броја запослених у сектору МСП, гдје  број запослених достиже максимум од 205.011 запослених у 24.052 мала и средња предузећа. На основу анализе и статистички обрађених података, видљиво је да у посљедње три године, са изузетком 2020. године, сектор малих и средњих предузећа у Федерацији БиХ карактеризира позитиван тренд раста. То потврђују вриједности економско-финансијских индикатора, односно побољшање ефикасности пословања гдје су максималне вриједности остварене у прошлој години - истакао је федерални министар развоја подузетништва и обрта Амир Зукић.

  У протеклој години евидентиран је раст броја МСП за 4,5 посто у односу на 2019. годину, док је број запослених повећан за 3,97 посто. Према структури предњаче микро субјекти (15.832), затим мали субјекти (6.466), а најмањи број је средње категоризираних субјеката (1.754). Када је у питању број запослених, највећи број је у средње категоризираним субјектима (109.643), затим у малим предузећима (66.749), док је најмањи број у микро субјектима (28.619).

  Такођер, анализа показује да су привредна друштва у МСП сектору генерисала 62,79 посто укупног броја запослених.

  - Битно је казати је у посљедње три године овај сектор забиљежио раст прихода за 14,13 посто, као и расхода за 12,7 посто. Као посљедица глобалне пандемије у 2020. године забиљежен је пад укупних прихода, односно расхода за 6,84 посто у односу на 2019. годину. Због тога је значајан података да су укупни приходи у прошлој години порасли за 22,51 посто у односу на претходну. У укупној структури прихода, микро субјекти учествују са 5,15 посто, мали субјекти са 28,66 посто, док средња предузећа остварују учешће од 66,19 посто у укупно оствареном приходу - казао је министар Зукић.

  Додао је да укупни приход од извоза остварен у 2021. години износи 4.276.546.237 КМ, односно 15,59 посто од укупног прихода МСП.

  - Анализа МСП сектора по областима дјелатности евидентно показује да на основу оствареног прихода, нето добити, бруто додане вриједности и броја запослених, доминантно је подручје трговине на велико и мало. Такођер подаци о пословању прерађивачке индустрије за мала и средња предузећа, према секторима пословања показују доминацију металске, прехрамбене и дрвне индустрије, иза којих слиједи област производње производа од гуме и пластичних маса. Рачунарско програмирање, савјетовање и дјелатности повезане с њима су међу првих пет области према показатељима консолидоване добити, приходима од извоза и бруто доданој вриједности уз стални раст. Овај сектор из прерађивачке индустрије остварују 35 посто прихода од извоза -  истакао је министар

  Показатељи из анализе и закључци од посебног су значаја за креирање одговарајућих стратегија развоја које имају утјецај на пословно окружење и развој МСП сектора, као што је Стратегија развоја малих и средњих предузећа у Федерацији БиХ којом ће се за област МСП детаљније разложити циљеви и приоритети из Стратегије развоја Федерације БиХ 2021-2027. година. Анализом је обухваћена категорија активних правних лица у сектору мале привреде према Закону о потицању развоја мале привреде (без физичких лица), и то на основу показатеља из Регистра финансијских извјештаја Финансијско-информатичке агенције и података Порезне управе ФБиХ.

  Иначе, мала и средња предузећа су једна од окосница економског развоја ЕУ, а за земље у транзицији основни су фактор развоја конкурентске економије. Њихов значај се огледа у генерирању запослености, флексибилности путем брзог одзива на тржишне захтјеве, те стимулирању развоја подузетничких вјештина и пословних модела.