Жељезницама одобрено 35,5 милиона КМ

 • 12.05.2022.
 • Жељезницама одобрено 35,5 милиона КМ

  Влада ФБиХ је, на приједлог Федералног министарства промета и комуникација, донијела три одлуке којима је Жељезницама Федерације БиХ одобрено укупно 35,5 милиона КМ.

  Првом одлуком је усвојен Програм утрошка средстава трансфера Жељезницама ФБиХ, утврђеног Буџетом ФБиХ за 2022. годину у износу од 24.500.000 КМ. Сврха овог програма је провођење Закона о финансирању жељезничке инфраструктуре и суфинансирању путничког и комбинованог саобраћаја, по којем Федерација БиХ финансира одржавање жељезничке инфраструктуре, суфинансира жељезнички путнички и комбиновани саобраћај, те суфинансира рад Босанскохерцеговачке жељезничке јавне корпорације Сарајево по Споразуму између Федерације БиХ и Републике Српске о успостављању заједничке жељезничке јавне корпорације као дијела транспортне корпорације.

  Од планираног износа је за финансирање одржавања жељезничке инфраструктуре намијењен 21.900.000 КМ, за суфинансирање обављања услуга жељезничког путничког саобраћаја 2.000.000 КМ, за суфинансирање обављања услуга жељезничког комбинованог саобраћаја 100.000. Износ од 500.000 КМ представља учешће ФБиХ у финансирању Босанскохерцеговачке жељезничке јавне корпорације.

  Другом одлуком данас је усвојен и 5.000.000 КМ вриједан Програм утрошка средстава капиталног трансфера за суфинансирање изградње жељезничке инфраструктуре, утврђеног овогодишњим Буџетом ФБиХ Федералном министарству промета и комуникација. Од овог износа је по 2,5 милиона КМ намијењено инвестиционом улагању у доњи строј (заштитне мреже од одрона) на дионици између станица Јабланица и Дрежница, те инвестиционом улагању у горњи и доњи строј пруге на дионици станица од Зенице до станице Лашва.

  Федерално министарство промета и комуникација и ЈП Жељезнице Федерације БиХ д.о.о. Сарајево задужени су да за сваки од ова два програма закључе уговоре којим ће бити уређени начин преноса средстава, проведба поступка јавне набавке у случају да радове не изводе Жељезнице ФБиХ д.о.о. Сарајево и извјештавање о утрошеним средствима.

  Данас је донесена и Одлука о додјели средстава ЈП Жељезнице ФБиХ д.о.о. Сарајево на име измирења обавеза по Закону о финансијској консолидацији за 2022. годину, у износу од 6.000.000 КМ Ова средства су намијењена плаћању обавеза овог јавног предузећа према Федералном заводу за пензијско и инвалидско осигурање.

  Жељезнице ФБиХ ће Федералном министарству промета и комуникација доставити извјештај и доказе о намјенском утрошку средстава, те ће висину средстава повећати учешће државног капитала и о томе информисати Федерално министарство промета и комуникација.

  Извјешће о инвестирању јавних новчаних средстава

  Федерална влада је усвојила извјешће о инвестирању јавних новчаних средстава ФБиХ за 2021. годину, које ће упутити Парламенту ФБиХ.

  У извјешћу, којег је сачинило Федерално министарство финанција, образложено је да се инвестирање расположивих јавних новчаних средстава ФБиХ врши у сврху повећања прорачунских средстава и у складу са одредбама Закона о инвестирању јавних средстава у ФБиХ.

  У 2021. години три институције су вршиле инвестирање јавних средстава: Федерално министарство финанција, Завод здравственог осигурања Тузланског кантона и Опћина Центар Сарајево.

  Федерално министарство финанција инвестирало је јавна средства у укупном износу од 272.100.000 КМ. На подузета улагања остварен је приход (камата) од 163.540,74 КМ.

  Завод здравственог осигурања Тузланског кантона у 2021. години инвестирао је јавна средства у укупном износу од 16.191.130 КМ. На подузета улагања остварено је на име камата 94.891,15 КМ.

  Опћина Центар Сарајево у 2021. години инвестирала је јавна средства у укупном износу од 11.000.000 КМ, те остварила приход од инвестирања од 66.052,56 КМ.

  Сва ова инвестирања су вршена искључиво у орочене депозите код банака чланица Агенције за осигурање депозита БиХ