Željeznicama odobreno 35,5 miliona KM

 • 12.05.2022.
 • Željeznicama odobreno 35,5 miliona KM

  Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela tri odluke kojima je Željeznicama Federacije BiH odobreno ukupno 35,5 miliona KM.

  Prvom odlukom je usvojen Program utroška sredstava transfera Željeznicama FBiH, utvrđenog Budžetom FBiH za 2022. godinu u iznosu od 24.500.000 KM. Svrha ovog programa je provođenje Zakona o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja, po kojem Federacija BiH finansira održavanje željezničke infrastrukture, sufinansira željeznički putnički i kombinovani saobraćaj, te sufinansira rad Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo po Sporazumu između Federacije BiH i Republike Srpske o uspostavljanju zajedničke željezničke javne korporacije kao dijela transportne korporacije.

  Od planiranog iznosa je za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture namijenjen 21.900.000 KM, za sufinansiranje obavljanja usluga željezničkog putničkog saobraćaja 2.000.000 KM, za sufinansiranje obavljanja usluga željezničkog kombinovanog saobraćaja 100.000. Iznos od 500.000 KM predstavlja učešće FBiH u finansiranju Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije.

  Drugom odlukom danas je usvojen i 5.000.000 KM vrijedan Program utroška sredstava kapitalnog transfera za sufinansiranje izgradnje željezničke infrastrukture, utvrđenog ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. Od ovog iznosa je po 2,5 miliona KM namijenjeno investicionom ulaganju u donji stroj (zaštitne mreže od odrona) na dionici između stanica Jablanica i Drežnica, te investicionom ulaganju u gornji i donji stroj pruge na dionici stanica od Zenice do stanice Lašva.

  Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo zaduženi su da za svaki od ova dva programa zaključe ugovore kojim će biti uređeni način prenosa sredstava, provedba postupka javne nabavke u slučaju da radove ne izvode Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo i izvještavanje o utrošenim sredstvima.

  Danas je donesena i Odluka o dodjeli sredstava JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo na ime izmirenja obaveza po Zakonu o finansijskoj konsolidaciji za 2022. godinu, u iznosu od 6.000.000 KM Ova sredstva su namijenjena plaćanju obaveza ovog javnog preduzeća prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

  Željeznice FBiH će Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija dostaviti izvještaj i dokaze o namjenskom utrošku sredstava, te će visinu sredstava povećati učešće državnog kapitala i o tome informisati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

  Izvješće o investiranju javnih novčanih sredstava

  Federalna vlada je usvojila izvješće o investiranju javnih novčanih sredstava FBiH za 2021. godinu, koje će uputiti Parlamentu FBiH.

  U izvješću, kojeg je sačinilo Federalno ministarstvo financija, obrazloženo je da se investiranje raspoloživih javnih novčanih sredstava FBiH vrši u svrhu povećanja proračunskih sredstava i u skladu sa odredbama Zakona o investiranju javnih sredstava u FBiH.

  U 2021. godini tri institucije su vršile investiranje javnih sredstava: Federalno ministarstvo financija, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i Općina Centar Sarajevo.

  Federalno ministarstvo financija investiralo je javna sredstva u ukupnom iznosu od 272.100.000 KM. Na poduzeta ulaganja ostvaren je prihod (kamata) od 163.540,74 KM.

  Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u 2021. godini investirao je javna sredstva u ukupnom iznosu od 16.191.130 KM. Na poduzeta ulaganja ostvareno je na ime kamata 94.891,15 KM.

  Općina Centar Sarajevo u 2021. godini investirala je javna sredstva u ukupnom iznosu od 11.000.000 KM, te ostvarila prihod od investiranja od 66.052,56 KM.

  Sva ova investiranja su vršena isključivo u oročene depozite kod banaka članica Agencije za osiguranje depozita BiH.