За побољшање енергетске ефикасности у јавним објектима одобрено више од милион КМ преосталих од поврата ПДВ-а

 • 26.01.2023.
 • За побољшање енергетске ефикасности у јавним објектима одобрено више од милион КМ преосталих од поврата ПДВ-а

  Влада Федерације БиХ је, на данашњој сједници у Сарајеву, Федералном министарству просторног уређења одобрила кориштење средстава од поврата ПДВ-а у висини од 1.073.751 КМ за наставак провођења мјера енергетске ефикасности у објектима јавног сектора у ФБиХ. Ријеч је о Пројекту „Додатно финансирање енергетске ефикасности у БиХ“, који се односи на улагања у енергетску ефикасност у школама, болницама и другим јавним објектима, а што је једна од битних мјера Федералне владе.

  Одобрена средства бит ће кориштена за додатне активности, као што су радови на објектима од значаја за Федерацију БиХ и кантоне, те за консулатнске услуге и робе. 

  Иначе, ово федерално министарство мјере „Енергетске ефикасности у БиХ“ за Федерацију континуирано проводи путем Имплементационе јединице, те уз координацију са кантоналним министарствима здравства и образовања. 

  Објекти које су одабрали Федерација и кантони од интереса су како за здравствени тако и образовни систем, те су због њихове старости неопходне инвестиције. Вриједност инвестиције у моменту уговарања знатно се повећава.

  Данашњом одлуком одобрена је расподјела средстава која су остала неалоцирана, а с циљем пуне имплементације „Додатног финансирања Енергетске ефикасности у БиХ“, те других међународних пројеката за побољшање енергетске ефикасности. Наиме, у складу са Законом о порезу на додатну вриједност, током проведбе међународних кредитних средстава остварена је могућност поврата ПДВ-а у оквиру пројеката. Управа за индиректно опорезивање БиХ закључно са 30. новембром прошле године донијела је рјешења о поврату ПДВ-а у укупном износу од 5.735.878 КМ. Ранијим одлукама Владе ФБиХ извршена је алокација укупно 4.662.126 КМ на Компоненте 1 и 2 пројеката.

  Федерално министарство просторног уређења путем Имплементационе јединице ће о утрошку ових средстава извјештавати Управни одбор Пројекта.