За два пројекта цестоградње укупно 10.000.000 КМ

  • 28.07.2022.
  • Федерална влада је усвојила Програм утрошка средстава трансфера за изградњу аутоцеста и брзих цеста у износу од 10.000.000 КМ утврђених овогодишњим Буџетом ФБиХ Федералном министарству промета и комуникација.

     Влада ФБиХ је утврдила пројекте који ће бити финансирати путем овога програма.

    Први је изградња брзе цесте Прача - Горажде у износу од 8.500.000 КМ, а  имплементатори су ЈП Аутоцесте ФБиХ д.о.о. Мостар и Министарство за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде. Средстава су намијењена за експропријацију, изградњу, надзор и техничку консултацију.

    Други пројект је изградња и реконструкција Прве трансверзале у Сарајеву, дионица Ил (Баре - тунел Кобиља Глава - Хотоњ - А1) у износу од 1.500.000 КМ.  Имплементатор ових средстава је Дирекција за путеве Кантона Сарајево, а намијењени су за грађевинске радове.

    Имплементатори оба пројекта обавезни су о њиховој реализацији квартално извјештавати Федерално министарство промета и комуникација, које ће, такођер квартално, извјештавати Федерално министарство финансија.