Za dva projekta cestogradnje ukupno 10.000.000 KM

  • 28.07.2022.
  • Federalna vlada je usvojila Program utroška sredstava transfera za izgradnju autocesta i brzih cesta u iznosu od 10.000.000 KM utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

    Vlada FBiH je utvrdila projekte koji će biti finansirati putem ovoga programa.

    Prvi je izgradnja brze ceste Prača - Goražde u iznosu od 8.500.000 KM, a  implementatori su JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Sredstava su namijenjena za eksproprijaciju, izgradnju, nadzor i tehničku konsultaciju.

    Drugi projekt je izgradnja i rekonstrukcija Prve transverzale u Sarajevu, dionica Il (Bare - tunel Kobilja Glava - Hotonj - A1) u iznosu od 1.500.000 KM.  Implementator ovih sredstava je Direkcija za puteve Kantona Sarajevo, a namijenjeni su za građevinske radove.

    Implementatori oba projekta obavezni su o njihovoj realizaciji kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, koje će, također kvartalno, izvještavati Federalno ministarstvo finansija.