Влада ФБиХ: 147,6 милиона марака за изградњу аутоцеста, брзих и магистралних цеста

 • 16.03.2023.
 • Влада ФБиХ: 147,6 милиона марака за изградњу аутоцеста, брзих и магистралних цеста

  Влада Федерације БиХ је на данашњој сједници у Сарајеву, на приједлог Федералног министарства промета и комуникација, усвојила Програм утрошка средстава „Капитални трансфери јавним предузећима - Трансфер за изградњу аутоцеста, брзих цеста, магистралних и других цеста“ у износу од 147.600.000 КМ, утврђених овогодишњим Буџетом ФБиХ овом министарству. У оквиру овог Програма бит ће финансирано укупно 11 пројеката на подручју Федерације БиХ.

  За изградњу аутоцесте Орашје - Тузла, дионица Маоча – Тузла (Лот В Чанићи – Тузла), у дужини од осам километара, планирано је 10.000.000 КМ. Такођер је 10.000.000 КМ предвиђено за изградњу поддионице Шићки Брод - Ђурдевик на траси цесте Тузла - Сарајево. Средства су намијењена за пројектовање и експропријацију, те грађевинске радове и надзор.

  Средства од 9.000.000 КМ предвиђено је изградњу брзе цесте Бихаћ – Цазин - Кладуша - Република Хрватска, дионица Бихаћ - Цазин, поддионица Каменица - Бисовац у дужини од седам километара, те 10.000.000 КМ за изградњу брзе цесте Мостар - Широки Бријег - граница Републике Хрватске. Средства су намијењена за пројектовање и експропријацију.

  За изградњу брзе цесте Лашва - Невић Поље планирано је 42.000.000 КМ, те 2.000.000 КМ за дионицу пролаз кроз пословну зону Витез (ЛОТ 4) на брзој цести Лашва - Невић Поље. Средства су намјењена за пројектовање, експропријацију, грађевинске радове и надзор. Такођер је за изградњу брзе цесте Лашва – Травник - Јајце, дионица Невић Поље – Турбе,  у дужини од 10,8 километара планирано 3.000.000 КМ, и то за пројектовање.

  Средства у износу од 46.600.000 КМ планирана су за изградњу брзе цесте Прача - Горажде, Лот 1 и Лот 2 (Тунел Храњен 5,5 км и траса БЦ 12,9 км), и то за експропријацију, грађевинске радове и надзор.

  Осам милиона КМ бит ће издвојено за експропријацију, грађевинске радове и надзор током изградње јужне обилазнице Мостара (четири милиона КМ) и приступне цесте Варда – Родоч (четири милиона КМ).

  За пројекат изградње градског аутопута у Сарајеву, дионица Ступ - Бућа Поток - Пофалићи - Велешићи - Бентбаша планирана су три милиона КМ, а средства су намјењена за студије, пројектовање и ревизије.

  Данас усвојеним Програмом, планирана су четири милиона КМ за реконструкцију и санацију цесте Крешево – Кисељак, од чега су два милиона КМ намјењена за експропријацију и пројектирање, те два милиона КМ за грађевинске радове и надзор.

  Дио одобрених средстава за ове пројекте налази се на посебном рачуну за финансирање капиталних инфраструктурних пројеката у оквиру Јединственог рачуна Трезора, док ће се остатак потребних средстава осигуравати сукцесивно у складу са потребама.

  За провођење ове одлуке задужени су Федерално министарство промета и комуникација, Федерално министарство финансија, ЈП Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар и ЈП Цесте Федерације БиХ д.о.о. Сарајево, свако у оквиру своје надлежности.

  Средства са намјенског рачуна ће се преносити у траншама на рачун имплементатора одобрених пројеката након што према Федералном министарству промета и комуникација доставе доказе о изведеним радовима или услугама. Имплементатори пројеката су обавезни квартално извјештавати о реализацији пројеката Федерално министарство које ће квартално извјештавати Федерално министарство финансија. О начину утрошка одобрених средстава за ове пројекте потписати ће се уговори између Федералног министарства промета и комуникација и имплементатора одобрених пројеката којим ће се детаљније утврдити међусобна права и обавезе.

  Како је образложило Федералано министарство промета и комуникација, ови пројекти кандидирани су у Програму јавних инвестиција ФБиХ, у складу са Уредбом Владе ФБиХ о изради Програма јавних инвестиција у Федерацији БиХ. Такодер, предложени пројекти су усклађени са Транспортном стратегијом ФБиХ 2016 - 2030. година, те захтјевима ЈП Аутоцесте ФБиХ и ЈП Цесте ФБиХ за 2023. годину, а ради се о наставку реализације пројеката из 2022. године. У пројекту модернизација магистралних цеста налазе се пројекти изградње обилазница и реконструкције у Федерацији БиХ.