Субвенције приватним предузећима и подузетницима дале добре резултате

 • 12.01.2023.
 • Субвенције приватним предузећима и подузетницима дале добре резултате

  Влада ФБиХ се упознала са извјештајем о ефектима финансијске помоћи у износу од 30.000.000 КМ, а која је била намијењена за субвенције приватним предузећима и подузетницима. Ријеч је о Програму утрошка средстава утврђених у Буџету ФБиХ за 2021. годину Федералном министарству енергије, рударства и индустрије.

  Извјештај је сачинила Привредна/Господарска комора ФБиХ на основу проведене анализе, те прикупљених еваулацијских упитника које су доставила привредна друштва. На основу прикупљених података, мишљења представника привредних друштава, корисника финансијске помоћи, као и увида у тренутно стање броја запослених унутар компанија, може се закључити да су додијељена средства дала добре резултате. Она су допринијела одржавању броја запослених, стабилизацији и повећању финансијског резултата, као и извоза код привредних друштава која су користила средства из овог програма.

  Привредна друштва ову мјеру су оцијенила позитивно, наглашавајући да је процес проведен транспарентно и коректно.

  Наиме, 82 посто привредних друштава корисника помоћи је забиљежило раст пословања у првих шест мјесеци 2021. у односу на пандемијску 2020. годину. Највећи раст забиљежен је у секторима металне, електро и аутомобилске индустрије. Такођер, 42 посто ових друштава је забиљежило раст извоза.

  Иначе, број привредних друштава која су испуњавала критерије за додјелу средстава био је 241.

  С циљем очувања постојећих и стварања нових радних мјеста, те јачања конкурентности, развоја и одрживости инвестиција Влада је констатовала да препоруке из овог извјештаја треба узети у обзир при изради будућих програма подршке привреди Федерације БиХ. То се односи на препоруке о субвенцијама, потицајима за инвестиције и нова запошљавања, те повољним кредитним линијама и подршци сајамским манифестацијама.