Регистар прописа Владе ФБиХ: Публикација која се састоји од 7.271 прописа на основу којих су проведене реформе

 • 21.02.2023.
 • Регистар прописа Владе Федерације БиХ утврђених и донијетих у периоду од 31.3.2015. године до 31.10.2022. године објављен је на wеб страници Федералне владе. Ова публикација сачињена је у служби транспарентности и пружа увид у мјере Владе ФБиХ, оријентиране ка побољшању економије, стварању нових радних мјеста и бољих услова за све грађане. Регистар садржи укупно 7.271 пропис који је Влада ФБиХ утврдила и донијела у периоду од 31.3.2015. до 31.10.2022. године.

  Захваљујући овим прописима проведене су и започете значајне реформе, те остварене кључне мјере унапређења економске и социјалне политике у ФБиХ. Оне се, између осталог, односе на јачање привредног развоја, одрживог социјалног система, стабилизацију фонда пензијског и инвалидског осигурања, те смањење јавног дуга. Влада ФБиХ је донијела и велики број прописа на основу којих су проведене важне економске реформе, упркос изазовима пандемије ЦОВИД-19 и глобалне инфлације. Уз подршку међународних финансијских институција, остварен је напредак који се прије свега огледа у економском расту.

  Тако је Федерација остварила раст бруто домаћег производа, извоза, запослености, нето плаћа, пензија и јавних прихода. Од почетка заступајући тзв. Реформску агенду, рад Владе Федерације БиХ био је фокусиран на четири социо-економска стуба. Први је био финансијски, други социјални, трећи радно-правни и четврти фискални. Завршена су три стуба реформи, а четврти који се односи на законе о порезу на доходак и о доприносима је у парламентарној процедури. Федерација БиХ је, захваљујући раду Владе у периоду 2015-2022., почела биљежити веће приходе од расхода, тако да је од 2016. године, федерални буџет у суфициту.

  Регистар прописа Владе Федерације БиХ утврђених и донијетих у периоду од 31.3.2015. године до 31.10.2022. године, који је Влада ФБиХ прихватила својим закључком састоји се од пет поглавља. То су закони, одлуке, уредбе, стратегије и правилници. Поглавља садрже 191 закон, 169 уредби, 6.247 одлука, као и прегледе 110 одлука, те шест докумената оквирног федералног буџета. Између осталог, документ обухвата и преглед 11 стратегија и 510 правилника које су у поменутом периоду доносили Влада ФБиХ и федерална министарства.

  За израду публикације кориштени су сљедећи извори: Службене новине Федерације БиХ, wеб страница Владе Федерације БиХ која садржи све прописе објављене у Службеним новинама ФБиХ, подаци Генералног секретаријата Владе Федерације БиХ и за попис правилника подаци федералних министарстава. Иначе, сви прописи, који укључују законе, уредбе, одлуке и рјешења које је донијела и/или утврдила Влада ФБиХ у периоду од 1996. године до данас, као и Парламент ФБиХ, а објављени су у Службеним новинама ФБиХ, доступни су на wеб страници Владе ФБиХ у секцији “Прописи”.

  Регистар прописа доступан је кликом на фотографију испод.