ПУФБиХ: На подручју ФБиХ извршено 293 инспекцијске контроле

  • 16.09.2022.
  • ПУФБиХ: На подручју ФБиХ извршено 293 инспекцијске контроле

    Порезна управа ФБиХ саопћила је да су инспектори ове управе на подручју Федерације БиХ јучер извршили 293 инспекцијске контроле којим су били обухваћени порезни обвезници који обављају различите услужне дјелатности.

    У извршеним контролама откривено је 66 непријављених радника, 78 обвезника који нису евидентирали промет путем фискалног уређаја, четири обвезника која нису имала инсталиран фискални уређај и седам објеката који су обављали дјелатност без одобрења за рад надлежног органа.

    Због утврђених неправилности које се односе на запошљавање непријављених радника, неевидентирање промета путем фискалног уређаја, непостојања фискализираног фискалног уређаја и рада без одобрења, запечаћено је 39 објеката, а у 136 случајева издати су прекршајни налози у укупном износу од 355.450 КМ.

    Из Порезне управе истичу да ће наставити активности инспекцијског надзора на контроли законитости пословања порезних обвезника и спречавању сиве економије и у наредном периоду, те позивају порезне обвезнике код којих су утврђене неправилности да ускладе своје пословање и поштују законе како не би били изложени санкцијама и непотребним трошковима.