Продужени рокови за реализацију Владине Уредбе у дијелу који се односи на једнократну новчану помоћ незапосленим

 • 27.10.2022.
 • Продужени рокови за реализацију Владине Уредбе у дијелу који се односи на једнократну новчану помоћ незапосленим

  Федерална влада данас је измијенила члан 18ц. Уредбе о помоћи становништву усљед раста индекса потрошачких цијена, а у дијелу који се односи на помоћ незапосленима.

  Тиме су кантоналне службе за запошљавање обавезане да најкасније до 21. новембра 2022. године, Влади ФБиХ доставе захтјеве за исплату једнократне новчане накнаде, уз коначни списак њених корисника за које имају ваљан податак о трансакцијском рачуну. На основу захтјева, Влада ће утврдити коначан износ средстава за исплату једнократне новчане накнаде који ће бити уплаћен свакој од кантоналних служби за запошљавање.

  Надлежна кантонална служба за запошљавање ће, најкасније до 20. децембра 2022. године, исплатити једнократну накнаду уплатом на трансакцијске рачуне корисника.

  Уколико кантонална служба за запошљавање не посједује податак о трансакцијском рачуну или тај податак није ваљан (нпр. наведен је погрешан број рачуна или је он у међувремену затворен), особа које полаже право на накнаду је дужна, најкасније до 4. новембра 2022. године, доставити надлежној кантоналној служби ваљан податак о свом трансакцијском рачуну. Уколико то не учини у наведеном року, губи право на једнократну новчану накнаду.

  Кантонална служба за запошљавање је обавезна, најкасније до 15. јануара 2023. године, вратити средства која не буду утрошена за исплате накнада.

  Измијењена Уредба ступа на снагу наредног дана од објављивања у Службеним новинама ФБиХ, а укупна средства за исплату једнократне новчане накнаде бит ће осигурана у Буџету ФБиХ за 2022. годину.

  У образложењу измјена је наведено да је, након усвајања пакета помоћи незапосленим особама (Уредба о допунама Уредбе о помоћи становништву усљед раста индекса потрошачких цијена), иако су предвиђени дужи рокови за прикупљање информација о банковним рачунима незапослених особа, уочено да кантоналне службе за запошљавање нису у могућности на вријеме прикупити потребне информације, односно да постоји већи број незапослених особа који у предвиђеним роковима неће успјети доставити тражене податке.

  Управо зато је циљ измјена Уредбе омогућавање више времена незапосленим особама за прибављање неопходних података.