Produženi rokovi za realizaciju Vladine Uredbe u dijelu koji se odnosi na jednokratnu novčanu pomoć nezaposlenim

 • 27.10.2022.
 • Produženi rokovi za realizaciju Vladine Uredbe u dijelu koji se odnosi na jednokratnu novčanu pomoć nezaposlenim

  Federalna vlada danas je izmijenila član 18c. Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena, a u dijelu koji se odnosi na pomoć nezaposlenima.

  Time su kantonalne službe za zapošljavanje obavezane da najkasnije do 21. novembra 2022. godineVladi FBiH dostave zahtjeve za isplatu jednokratne novčane naknadeuz konačni spisak njenih korisnika za koje imaju valjan podatak o transakcijskom računuNa osnovu zahtjeva, Vlada će utvrditi konačan iznos sredstava za isplatu jednokratne novčane naknade koji ćbiti uplaćesvakoj od kantonalnih službza zapošljavanje.

  Nadležna kantonalna službza zapošljavanje će, najkasnije do 20. decembra 2022godine, isplatiti jednokratnu naknadu uplatom na transakcijskračune korisnika.

  Ukoliko kantonalna služba za zapošljavanje ne posjeduje podatak o transakcijskom računu ili taj podatanije valjan (npr. naveden je pogrešan broj računa ili je on u međuvremenu zatvoren), osoba koje polaže pravo na naknadu je dužnanajkasnije do 4. novembra 2022. godine, dostaviti nadležnoj kantonalnoslužbvaljapodatak o svom transakcijskom računu. Ukoliko to ne učini u navedenom roku, gubi pravo na jednokratnu novčanu naknadu.

  Kantonalna služba za zapošljavanjje obaveznanajkasnije do 15. januara 2023. godine, vratiti sredstva koja nbudu utrošena za isplate naknada.

  Izmijenjena Uredba stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u Službenim novinama FBiH, a ukupna sredstva za isplatu jednokratne novčane naknade bit će osigurana u Budžetu FBiH za 2022. godinu.

  U obrazloženju izmjena je navedeno da je, nakon usvajanja paketa pomoći nezaposlenim osobama (Uredba o dopunama Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena), iako su predviđeni duži rokovi za prikupljanje informacija o bankovnim računima nezaposlenih osoba, uočeno da kantonalne službe za zapošljavanje nisu u mogućnosti na vrijeme prikupiti potrebne informacije, odnosno da postoji veći broj nezaposlenih osoba koji u predviđenim rokovima neće uspjeti dostaviti tražene podatke.

  Upravo zato je cilj izmjena Uredbe omogućavanje više vremena nezaposlenim osobama za pribavljanje neophodnih podataka.