Pristup u više od 8.700 naučnih časopisa

  • 06.12.2007.
  • U prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u Sarajevu danas je upriličeno svečano potpisivanje Ugovora o finansiranju pretplate i održavanja Web of Science i Current Contents Connect baze podataka između Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine.