Припреме за попис пољопривреде у БиХ 2023.

 • 19.01.2023.
 • Припреме за попис пољопривреде у БиХ 2023.

  Влада Федерације БиХ је на данашњој сједници у Сарајеву прихватила информацију Федералног завода за статистику о имплементацији Пројекта који се проводи с циљем припреме картографске документације, а у склопу припрема за Попис пољопривреде у нашој земљи који ће након 63 године бити проведен ове године.

  Ријеч је о Пројекту векторизације и ажурирања граница просторних јединица, формирању и ажурирању евиденције улица и кућних бројева, ажурирању база података регистра просторних јединица (БП РПЈ), те припреми за штампу скица статистичких и пописних кругова, као и изради и припреми за штампу прегледних карата, а који проводи Федерални завод за статистику с циљем припреме картографске документације. 

  Како је образложено у информацији, у склопу припрема за предстојећи Попис пољопривреде у БиХ 2023. године, Федерални завод за статистику је кренуо у припрему картографске документације. Сектор пољопривреде је један од најважнијих за босанскохерцеговачку економију, а карактерише га велики број малих пољопривредних газдинстава која значајно доприносе ГДП-у земље. 

  Посљедњи Попис пољопривреде у Босни и Херцеговини проведен је 1960. године, тако да се новом, као и припремама које ће омогућити његово провођење, приступа са великом одговорношћу. У извјештајима о напретку Европске комисије Попис пољопривреде је означен као приоритет ради добивања комплетног регистра фарми, као и других података који ће бити прикупљени.

  Наведено је и да је у 2021. години припремљен нацрт методологије и упитника за Попис пољопривреде, те урађен план активности статистичких институција за припрему Пописа и постпописне активности. У оквиру пилот пројекта ИПА 2017 5.0 (Агрицултурал статистицс) са експертима је настављен рад на оцјени квалитете оквира за Попис пољопривреде, финализацији упитника и методологије за попис, те припремама и дизајнирању Пилот пописа пољопривреде. Организација за прехрану и пољопривреду Уједињених народа (УН ФАО) је објавила два сета препорука за Попис пољопривреде, а у једној од препорука, цијело поглавље дефинира припрему картографије. Водећи се препорукама, Федерални завод за статистику је кренуо у активности ажурирања података регистра просторних јединица,  као и израду скица пописних кругова које ће пописивачи користити код пописивања на терену. Скице пописних кругова требају бити у дигиталном и аналогном облику. Федерални завод за статистику је почео радити и на дигитализацији и успостављању географско-информационог система (ГИС) регистра просторних јединица. Сви подаци се записују у једном од прихватљивих ГИС формата који омогућава размјену и унос у различите софтверске платформе. Уводи се ГМЛ као званични формат за размјену података регистра просторних јединица, а који треба бити усклађен са Моделом података катастра некретнина.

  Препознавајући значај имплементације овог пројекта, Влада је Федералној управи за геодетске и имовинско-правне послове одобрила да податке потребне за његову реализацију уступи Федералном заводу за статистику.

  Попис пољопривреде на цијелој територији БиХ планиран је у четвртом кварталу 2023. године.