Позив за доставу понуда за јавну набавку услуга – услуге претплате за стручну литературу за потребе Генералног секретаријата Владе Федерације БиХ, број: 05-02-80-7/2022-1 од 02.03.2022. год.

  • 02.03.2022.