Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – usluge pretplate za stručnu literaturu za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 05-02-80-7/2022-1 od 02.03.2022. god.

  • 02.03.2022.