Позив за доставу понуда за јавну набавку услуга – услуге оглашавања у новинама за потребе Генералног секретаријата Владе Федерације Босне и Херцеговине, број: 05-02-80-14-1/2022-1 од 20.04.20

  • 20.04.2022.