Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – usluge oglašavanja u novinama za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 05-02-80-14-1/2022-1 od 20.04.2

  • 20.04.2022.