Потицаје за електрична возила затражило око 50 грађана, одлука о избору корисника чека усвајање

 • 10.09.2022.
 • Потицаје за електрична возила затражило око 50 грађана, одлука о избору корисника чека усвајање

  До септембра 2022. године Федерално министарство енергије, рударства и индустрије запримило је 51 захтјев за додјелу потицаја за куповину електричних возила по Програму и Јавном позиву. Припремљена је и Одлука за први квартал о избору 33 корисника на износ од 175.000,00 КМ и упућена Влади Федерације БиХ на усвајање, потврдио је федерални министар енергије, рударства и индустрије ФБиХ Нермин Џиндић.

  - "Иако Програм носи назив потицај појединцима за куповину електричних аутомобила, Програмом смо, обзиром на недовољно развијену инфраструктуру пунионица и економске услове у нашој земљи предвидјели и додјелу потицаја за двије врсте хибридних возила, а то су возила која имају комбиновани погон класичног мотора и електричног мотора. Услов код хибридних аутомобила је да посједују аутономни електрични мотор са или без вањског напајања и да он може, неовисно од бензиског, самостално погонити возило, па га у том својству можемо сматрати и електричним. Како смо и претпоставили, највише захтјева смо добили за те врсте возила. Од 51 запримљеног захтјева само су два за возила на искључиво електрични погон", појаснио је он.         

  Подсјећа да Јавни позив остаје отворен до 12. децембра 2022. године и од средстава предвиђених у Буџету, након што Влада усвоји Одлуку за И квартал, до краја године ће остати 825.000 КМ нераспоређених средстава по овом Програму.

  Програмом и Јавним позивом дефинисано је да ће се потицаји додјељивати појединцима тј. физичким лицима. Правни субјекти нису обухваћени овим Програмом и јавним позивом.

  Неприхватљиви корисник субвенције је онај који је у 2022. години већ остварио право субвенције за куповину возила из буџета за 2022. годину, било којег нивоа власти у ФБиХ.

  Ово је први корак којим је Влада Федерације БиХ покренула активности на путу ка електромобилности. Говорећи о томе које још активности министарство припрема/покреће на путу ка електромобилности, министар Џиндић каже да је електромобилност релативно нова појава, те да у нашој земљи  не постоје прописи који третирају и уређују ову област.

  - "Не постоји довољан број станица за пуњење, што увелико ограничава и спречава многе у одлуци да набаве електричне аутомобиле", истиче.

  Федерално министарство енергије рударства и индустрије располаже информацијама достављеним од Удруге за електромобилност при Господарској комори ФБиХ да у БиХ има око 170 пуниоца за електрична возила.

  У Приједлогу закона о електричној енергији, једно читаво поглавље односно четрнаести дио закона, носи назив Електромобилност, у којем се дефинишу услуге пуњења електричних возила, технички захтјеви за станице за пуњење као и ограничења.

  Осим овог поглавља електромобилност је обухваћена и члановима закона који дефинишу потребна улагања у дистрибутивни систем који обухвата и  потребе прикључења станица за пуњење електричних возила.   

  Федерално министарство енергије рударства и индустрије припремило је и у парламентарну процедуру упутило Приједлог закона о електричној енергији. Закон је усвојен у форми нацрта у оба Дома, слиједи упућивање Приједлога закона на усвајање.