Poticaje za električna vozila zatražilo oko 50 građana, odluka o izboru korisnika čeka usvajanje

  • 10.09.2022.
  • Poticaje za električna vozila zatražilo oko 50 građana, odluka o izboru korisnika čeka usvajanje