Поступак издавања Енергетске дозволе за изградњу вјетроелектране на подручју Гламоча

  • 13.10.2022.
  • Поступак издавања Енергетске дозволе за изградњу вјетроелектране на подручју Гламоча

    Влада ФБиХ је усвојила информацију Федералног министарства енергије, рударства и индустрије о активностима у поступку издавања Енергетске дозволе и дала претходну сагласност овом министарству у поступку издавања Енергетске дозволе привредном друштву Вјетроелектране д.о.о. Гламоч за изградњу вјетроелектране Џева, инсталисане називне и одобрене снаге прикључења од по 46 МW. Планирана годишња производње електричне енергије из ове вјетроелектране је 160 ГWх, а њена изградња је предвиђена на подручју опћине Гламоч.

    У информацији је наведено да је изградња вјетроелектрана важан сегмент развоја електроенергетске дјелатности из обновљивих извора енергије и економије уопће. Такођер, истакнуто је да је једна од карактеристика гламочког подручја изразито добар вјетропотенцијал, који још није адекватно искориштен у развојном контексту. Пројект изградње ВЕ Џева допринио би унапређењу стања привреде у Кантону 10, а посебно у опћини Гламоч.

    Такођер су хронолошки презентиране реализиране и активности које су у току, као и планови за наредни период у реализирању пројекта изградње ове вјетроелектране, те статус овог пројекта. Тако је, између осталог, наведено да се на основу забиљежених података о вриједности измјерених брзина вјетрова закључило да је локација Џева једна од издашнијих локација по питању вјетра у Босни и Херцеговини и нуди огроман ресурсни потенцијал. Наиме, средња вриједност измјерених брзина вјетрова у посматраном раздобљу износила је 7,4м/с, како у сатном тако и у десетминутном раздобљу, уз максималну забиљежену просјечно сатну вриједност у раздобљу мјерења од 33,78 м/с.

    Влада Федерације задужила је премијера ФБиХ да информацију и данас донесени закључак упути Парламенту ФБиХ на разматрање и усвајање, како би Министарство могло приступити активностима прописаним Уредбом о поступку, критерију, форми и садржају захтјева за издавање енергетске дозволе за изградњу нових и реконструкцију постојећих производних постројења, на издавању Енергетске дозволе.