Podrška Bajramskom turniru

  • 10.12.2007.
  • Premijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković danas je, primio delegaciju Organizacionog odbora 16. Bajramskog turnira, na čelu sa predsjednikom Šefikom Lojom.