Одобрена исплата дуговања упосленицима Федералне управе полиције

  • 06.10.2022.
  • Влада Федерације БиХ, након што је усвојила информацију Федералне управе полиције о начину реализације рјешења о извршењу на име углавничених камата, донијела је закључак којим се тој управи у 2022. години одобрава исплата укупно 800.107 КМ. Ријеч је о исплати потраживања упосленицима, умировљеницима и њиховим законским насљедницима, као и њиховим пуномоћницима на име углавничених камата.

    Ова потраживања упосленика ФУП-а досуђена су пресудама надлежног суда, донесеним у периоду од 2011. до 2013. године. Потраживања су настала као резултат непоштивања рокова утврђених уговорима о вансудској нагодби, а пресудама је у периоду 2011.-2013. година, између осталог, била уговорена исплата главнице и трошкова спора у двије рате, у роковима и на начин дефиниран уговорима.

    Средства за исплату ових дуговања обезбијеђена су у Буџету Федералне управе полиције за 2022. годину, а закључак ступа на снагу даном доношења.