Одлука о поништењу поступка јавне набавке роба – набавка канцеларијског и компјутерског материјала и осталог административног материјала и ситног инвентара –набавка канцеларијског материјала

  • 26.07.2022.
  • Одлука о поништењу поступка јавне набавке роба – набавка канцеларијског и компјутерског материјала и осталог административног материјала и ситног инвентара – набавка канцеларијског материјала /uploads/documents/odluka-o-ponistenju-postupka_1658839431.pdf